home  |  om Randstad  |  nyheter  |  Nordmenn med liten tro på utenlandsjobbing

om Randstad

Nordmenn med liten tro på utenlandsjobbing

23. juni 2011
Nordmenn er blant arbeidstakerne i Europa med minst tro på at det vil bli vanligere å flytte til utlandet for å jobbe.
 
Fire ganger i året tar Randstad, verdens nest største selskap innen rekruttering, bemanning og HR, temperaturen på det internasjonale arbeidsmarkedet. Årets andre rapport tar blant annet for seg internasjonaliseringen av arbeidslivet. Troen på hvor mobile vi kommer til å være i årene fremover varier sterkt fra land til land.
 
Bare sveitserne, danskene og luxemburgerne har mindre tro enn oss nordmenn på at det i fremtiden i stadig større grad vil bli vanligere å flytte til utlandet for å jobbe. 27% av luxemburgerne, 45% av  danskene, 46% av sveitserne og 47% av nordmennene har tro på et mer internasjonalt arbeidsmarked i fremtiden.
 
- Det er tydelig fra undersøkelsen at arbeidstakerne i rike land ikke i like stor grad ser behovet for å flytte utenlands som arbeidstakere i land som har vært hardere truffet av de vanskelige økonomiske tidene etter finanskrisen. Selvom et mer internasjonalt arbeidsmarked er en positiv utvikling er det først og fremst arbeidstagere i land med problemøkonomier som i sterkest grad venter en utvikling i internasjonal retning, sier Camilla Grana, daglig leder i Ranstad.
 
Ikke uventet regner innbyggerne i kriserammede Hellas med at de vil kunne måtte finne seg arbeid utenfor hjemlandet. Hele 94% av grekerne tror utenlandsjobbing vil bli vanligere i fremtiden. I Spania, som sliter med høy arbeidsløshet, venter 85% arbeidstakerne at flere etterhvert vil flytte utenlands for jobbens skyld.
 
Svenskene er de mest internasjonale skandinavene. 71% av svenske arbeidstakere har tro på en utvikling i internasjonal retning.
 
- Svenske arbeidstakere er markant mer internasjonalt orienterte enn nordmenn og dansker. For oss som følger det internasjonale arbeidsmarkedet tett er dette ikke overraskende, og en tendens vi har sett lenge, sier Grana.
                                                                                              
Troen på at flere vil jobbe utenlands i fremtiden
Europa, Fem topp
 
1.      Hellas, 93%
2.      Ungarn, 87%
3.      Spania, 85%
4.      Poland, 78%
5.      Slovakia, 77%
 
Troen på at flere vil jobbe utenlands i fremtiden
Europa, Fem på bunn
 
1.      Luxemburg, 27%
2.      Danmark, 45%
3.      Sveits, 46%
4.      Norge, 47%
5.      Belgia, 48%
 
Troen på at flere vil jobbe utenlands i fremtiden
Skandinavia, Tre på topp
 
1.      Sverige, 71%
2.      Norge, 47%
3.      Danmark, 45%
 
Om undersøkelsen:
 
Randstad Work Monitor publiseres fire ganger i året, og viser lokale og globale mobilitetstrender på det internasjonale arbeidsmarkedet. Undersøkelsen avdekker blant annet arbeidstageres tillit til sin arbeidsgiver, tar temperaturen på sannsynligheten for jobbskifte det neste halve året, samt tilfredshet på arbeidsplassen og andre tidsaktuelle temaer.
 
Denne kvantitative undersøkelsen gjennomføres parallelt i 25 land over en periode på 14 dager, blant arbeidstagere mellom 18 og 65 år, som arbeider minst 24 timer i uken i lønnet arbeid (ikke selvstendig næringsdrivende). 
 
Bortsett fra Afrika, er alle kontinenter representert i undersøkelsen; Europa, Australia, USA/Canada, Sør-Amerika og Asia.