Proffice Care AS
Org.nr: 980 429 059
Postboks 1804
Vika 0123 Oslo
fakturascanning@profficecare.no

 

Fakturainformasjon

For å kunne håndtere fakturaene på en sikker og korrekt måte behøver vi deres hjelp til å sikre at nedenstående informasjon finnes på fakturaen:

  • Fullt navn på avsenderselskapet
  • Fullstendig og korrekt navn på mottakerselskap
  • Bank- eller plusgironummer, alt. bankkontonummer
  • Fakturadato
  • Forfallsdato
  • Totalbeløp
  • Gyldig referanse
  • Leverandørens organisasjonsnummer
  • Opplysninger om innehav av F-skatteseddel.

Navnet på den personen som har gjort bestillingen skal alltid oppgis som referanse.

PDF-faktura via e-post

Vi ser gjerne at fakturaene sendes per e-post. De må inneholde samme informasjon som papirfakturaene og være i PDF-format (kun en faktura og eventuelle vedlegg per PDF-fil). Kun disse fakturaene, med eventuelle vedlegg, skal sendes til fakturascanning@profficecare.no.

Support

Ved spørsmål kontakt oss via e-post eller telefon: support.supplier.invoice@proffice.com

Kontakt sentralbordet på vårt hovedkontor på telefon +46 8 787 17 00 og be om å få snakke med leverandørsreskontra.