Business Controller - Technology / Network - Oslo.

Sendt:
05.12.2017
Ansettelsesform:
Heltid
Kontakt:
Ørjan Gamst
Telefonnummer:
+47 957 29 725

Detaljer

Sendt:
05.12.2017
Sted:
Oslo
Kategori:
Økonomi, regnskap, lønn & innkjøp
Ansettelsesform:
Heltid
Referansenummer:
109906193
Søknadsfrist:
Snarest
Kontakt:
Ørjan Gamst
Telefonnummer:
+47 957 29 725

Beskrivelse

Ansvarsområde
Er du forretningsorientert og har interesse for finance og teknologi? Liker du å lete etter mønster, trender og finne løsninger der andre kun ser tall? Liker du å arbeide med utfordrende problemstillinger og analyser? Hvis dette beskriver deg, så kan enheten "Technology Business Performance" i Telia være din neste arbeidsplass!

Som Business Controller vil du være en proaktiv og synlig Business Partner for ledelsen i forretningsområdet Network og kunne framstå som en sterk bidragsyter til områdets videre utvikling og suksess.

Sentralt i stillingen er ansvar for og videreutvikle høy kvalitet i rapportering, forecasting, samt kontroll/analyse/styring av avdelingens investeringer og kostnadsbase. Du vil ved å bidra med sterk finansiell styring, løpende analyser og modellering, være sterkt bidragsyter i å støtte Telia med å styrke sin posisjon i markedet.

Stillingen vil samarbeide tett med resten av Business Controller-teamet for konsolidering av Technology's resultat og økonomistyring. Du vil og bidra til å videreutvikle Business Performance-funksjonen til å levere på teknologi-divisjonens totale ambisjon. I rollen ligger og et ansvar for å sikre en kvalitativ og effektiv rapportering av avdelingens resultater i tett dialog med Shared Service Center i Sverige og Financial Control internt.

Arbeidsoppgaver
 • Ansvar for løpende rapportering for forretningsområdet Network. Sikre en kvalitativ og lean prosess for finansiell rapportering og analyser
 • Ta eierskap og drive igjennom avdelingens forecast-prosess
 • Analysere og overvåke lønnsomhet og drivere innenfor avdelingen. Identifisere og videreutvikle gode analyser og rapporter som bidrar til synliggjøring av muligheter og risiko, og som sikrer et godt beslutningsgrunnlag og støtte for en målrettet strategisk styring
 • Framstå som en reell Business Partner for avdelingen. Støtte og sparre med linjeledelse og andre sentrale personer for å skape god forståelse og innsikt i økonomiske drivere og øke kompetansen rundt det finansielle aspektet av virksomheten
 • Sikre at ledelsen i avdelingen hele tiden har god oversikt over den finansielle situasjonen og belyse konsekvenser og muligheter i nye tiltak, samt avdekke trender og utviklinger på et tidlig stadium
 • Ansvarlig for analyser, modellering og finansielle vurderinger av ulike Business Case og kommunikasjon av disse på en forståelig måte
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk utdannelse på Master-nivå eller tilsvarende
 • Relevant erfaring fra Business Controlling, management consulting eller tilsvarende
 • Erfaring fra teknologidrevne miljøer er en fordel
 • Teknologisk interesse og forståelse
 • Gode språkkunnskaper i norsk, svensk og engelsk, både skriftlig og muntlig
Egenskaper
 • Analytisk og logisk tenkende. Trives med å fordype seg i problemstillinger, avdekke mønster og løsninger ved hjelp av et analytisk tenkesett og en pragmatisk tilnærming
 • Forretningsorientert. Inntar et bredt perspektiv og evner å skape en god forståelse for forretningen og dens leveranser og drivere
 • God relasjonsbygger, utadvendt og sosial trygg. Vant med å arbeide i team med mennesker med ulik faglig bakgrunn
 • Gode kommunikasjons- og formidlingsevner. Dyktig til å kommunisere, visualisere og gjøre seg forstått på tvers av yrkesgrupper
 • Dynamisk og god energi. Vil trives i et innovativt miljø med høy endringstakt og krav til omstilling
 • Høy egendrive. Iderik, tar initiativ og ansvar, og har høy gjennomføringsevne
Vi tilbyr
 • Bli en del av Nordens største mobiloperatør med sterke merkevarer
 • Sentral rolle og medlem av ledergruppen i avdelingen
 • Fleksibel rolle med stort ansvar og gode påvirkningsmuligheter
 • Du vil bli en del av et meget sterkt fagmiljø og et innovativt selskap med høy endringstakt
 • Komme inn i et selskap som utvikler ansatte og skaper gode karrieremuligheter

  For ytterlig informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind Finance and Accounting på tlf. 957 29 725, eller Joachim Claeson på tlf. 400 21 542. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.Organisasjonsbeskrivelse

Telia Norge er et teknologihus i forandring – sammen har vi lagt ut på reisen mot å bli en New Gen Telco. Vi er i full gang med å utforske morgendagens teknologi, produkter og tjenester, og er en av de sterkeste telekom-aktørene i Norden.Fra et konsernperspektiv er Norge et uttalt satsingsområde for Telia Company, og du kommer raskt til å oppdage hvor kundeorienterte dine nærmeste kollegaer og resten av organisasjonen er.