CRUISE NORWAY AS SØKER NY DIREKTØR/DAGLIG LEDER - Bergen.

Sendt:
04.10.2017
Ansettelseform:
Heltid
Kontakt:
Bjørn Dahl
Telefonnummer:
+47 970 58 901

Detaljer

Sendt:
04.10.2017
Sted:
Bergen, Hordaland
Kategori:
Personal & HR
Ansettelseform:
Heltid
Referansenummer:
105692323
Søknadsfrist:
22.10.2017
Kontakt:
Bjørn Dahl
Telefonnummer:
+47 970 58 901

Beskrivelse

Cruise Norway skal være næringens felles redskap og Norges spydspiss i markedsføringen av Norge som cruisedestinasjon. Vi søker en selvgående, positiv, proaktiv og utadvendt person som kan både lede Cruise Norways gode arbeid videre og også videreutvikle selskapet.

Kompetanse, egenskaper og ansvar     
Vår nye direktør bør ha god kompetanse innen salg og markedsføring, være en god relasjonsbygger og ha kjennskap til cruisenæringen spesielt og reiselivet generelt, samt næringens utfordringer på operativt og strategisk plan. Videre er det ønskelig med erfaring med B2B markedsføring/salg og god kunnskap om Norge som reisemål. Viktig med gode språkkunnskaper og god evne til å lytte og kommunisere tydelig. Ny administrerende direktør skal drive næringspolitisk arbeid og ivareta aksjonærenes felles interesser overfor myndighetsorganer, premissgivere og gjennom samfunnsdebatten med særlig fokus på næringens miljøaspekt og samfunnsansvarlig forretningsdrift.

Direktøren har ansvaret for at de vedtak som er truffet av styret og generalforsamlingen utføres. Daglig leder utfører det arbeidet styret i Cruise Norway har besluttet innenfor følgende områder:

  • Oppfølging av mål, visjoner, strategi, aktivitetsplan og budsjett som er vedtatt
  • Lede selskapet i henhold til norske regler og Cruise Norways vedtekter
  • Direktøren skal årlig utarbeide en markedsplan med aktiviteter som godkjennes av styret

Direktøren skal være Cruise Norways  hovedkontakt for presse og samfunnskontakt nasjonalt og internasjonalt. Styret har ansvaret for selskapets informasjonsstrategi.

For mer informasjon om selskapet, se vår nettside www.cruise-norway.no

Her kan du laste ned:

For spørsmål kontakt Senior Advisor Recruitment i Randstad Bjørn Dahl, tlf. 970 58 901 eller styreleder i Cruise Norway Ingvar M. Mathisen, tlf. 997 40 050.

Søknad sendes bjorn.dahl@randstad.no innen 22. oktober.


Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt, om ønskelig også ovenfor vår oppdragsgiver.

 Organisasjonsbeskrivelse
Cruise Norway er en markedsorganisasjon hovedsakelig eiet av norske havner, samt andre leverandører til cruiseturismen i Norge.
Hovedformålet med Cruise Norway er å etablere, markedsføre og videreutvikle Norge som verdens ledende naturbaserte Cruisedestinasjon.