Ekstra behov for arbeidskraft innan Lager og Logistikk!.

Detaljer

Publisert:
24.03.2020
Sted:
Flora, Sogn og fjordane
Kategori:
Lager
Fagområde:
Lagerarbeider
Ansettelsesform:
Heltid
Referansenummer:
201282607
Søknadsfrist:
2020-04-30
Kontakt:
Kristian Løseth
Telefonnummer:
+4740021568
I lys av den siste utviklinga rundt Covid-19-viruset erfarar fleire av våre kundar at den samla arbeidsstyrka vert redusert. Som følgjer av at ansatte er sett i karantene, sjukmelde, eller må være heime grunna stengde skular og barnehagar, har fleire bedrifter no eit stort behov for arbeidskraft.

Vi forventar ei auke i etterspørsel av personell til å dekke opp midlertidig behov hjå våre kundar. Vi i Randstad ynskjer difor å kome i kontakt med deg som pr. dags dato er tilgjengelig for både korte og lengre oppdrag.
Dei fleste oppdraga forutset normalt god fysikk og det er en fordel om du disponerar eigen bil, då våre kundar er spreidd i heile Sunnfjord.

Du må være tilgjengelig på kort varsel.

Lagermedarbeidar

 • Typiske arbeidsoppgaver vil være:
 • Plukk og pakking av varer.
 • Lasting og lossing.
 • Klargjering av varer for utsendelse.
 • Enklare feilsøking på produkt og retting.
 • Distribusjon av varer.
Ynskja kvalifikasjonar og personlege eigenskapar:

 • Relevant erfaring frå tilsvarande arbeidsoppgåver.
 • Gode datakunnskapar.
 • Truckførerbevis T1-T4.
 • Du bør være strukturert, sjølvstendig og jobbe godt under press.
 • Fleksibel i forhold til arbeidsoppgåver og arbeidstid.

Vi gler oss til å høyre frå deg.

Ved spørsmål kan ein kontakte oss på tlf og E-post.

Kristian Løseth: 400 21 568, kristian.loseth@randstad.no
Daniel Dvergsdal: 400 21 564, daniel.dvergsdal@randstad.no