Forretningsanalytiker - Lysaker.

Publisert:
21.06.2018
Ansettelsesform:
Heltid
Kontakt:
Maria Høst Steen
Telefonnummer:
+47 958 84 555

Detaljer

Publisert:
21.06.2018
Sted:
Lysaker, Akershus
Kategori:
Energi | Industri | Produksjon | Service yrker | Transport og varehus
Ansettelsesform:
Heltid
Søknadsfrist:
20.07.2018
Kontakt:
Maria Høst Steen
Telefonnummer:
+47 958 84 555

Beskrivelse

Stillingen som forretningsanalytiker vil bli en sentral del av Norsk Gjenvinning Downstream’s kommersielle kjernevirksomhet. til Norsk Gjenvinning Downstream AS; et sentralt selskap med fokus på salg av resirkulerte råvarer på det internasjonale markedet. Man vil jobbe tett med ledelsen og andre deler av organisasjonen på mange spennende prosjekter, og bli del av et team med ambisiøse, dyktige og hyggelige kolleger. Vi ønsker nå å bygge på laget med en energisk, selvgående, initiativrik, analytisk og faglig nysgjerrig person.

I denne stillingen vil du spille en viktig rolle i å videreutvikle effektive og bærekraftige løsninger for salg og distribusjon av resirkulerte råvarer fra konsernets gjenvinningsaktiviteter. Rollen vil ha fokus på salgs-, trading- og logistikkfunksjonene i konsernet, og innebærer en blanding av forretningsutvikling og innovasjon, fokusert forbedringsarbeid i høyt tempo, analyse og rapportering, samt nær dialog og støtte til divisjonsledelsen.
 
Stillingen rapporterer til divisjonsdirektøren i Divisjon Downstream og deltar i divisjonens ledermøter og driftsmøter. Divisjon Downstream har kontorer på Lysaker og i Bergen, og noe reising i Norge må påregnes. 

ARBEIDSOPPGAVER:
 • Diverse analysearbeid, inkludert utarbeidelse av business case og konkurrentanalyser
 • Nøkkeltallsanalyse og -rapportering 
 • Planlegge og gjennomføre forbedringsarbeid knyttet til marked/salg/trading/logistikk
 • Være en sparringspartner for sentral ledelse og i grenseflatene mot øvrige divisjoner i konsernet
MULIGHETER
 • Spennende, varierte og utviklende arbeidsoppgaver med reell innflytelse på konsernets utvikling
 • Bratt utviklingskurve gjennom tett teamarbeid og coaching fra senior personer med erfaring fra både gjenvinningsindustrien og andre bransjer
 • Gode muligheter for fremtidige lederroller i konsernet
 • Bidra til at Norsk Gjenvinning opprettholder og utvikler en ledende industriell, bærekraftig og sirkulærøkonomisk posisjon 
EGENSKAPER VI SER ETTER
 • Analytisk sterk med god kontroll på data og rapportering
 • Erfaring fra prosjektledelse 
 • Engasjerende lagspiller og brobygger med god evne til å få jobben gjort, både selv og gjennom andre som faglig støttespiller
 • Strukturert med god oversikt over eget felt, og kapasitet til å samle tråder og samordne på tvers av organisasjoner og mennesker
 • Ønske om å bidra til kontinuerlig forbedring av driftsprosesser og kommersielle resultater
VI TILBYR
 • Store påvirkningsmuligheter i et innovativt selskap i vekst
 • Varierte arbeidsoppgaver og mulighet for utvidet ansvar
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Sosialt og tverrfaglig arbeidsmiljø.
Arbeidssted: Lysaker

Virker stillingen interessant, ber vi deg søke via www.dfind.no. Om du har lyst til å høre mer om stillingen, så ta gjerne kontakt med Dfind Finance ved våre rekrutteringsrådgivere, Maria Høst Steen på tlf/post: 958 84 555/maria.steen@dfind.no for en uforpliktende prat. For mer informasjon i Norsk Gjenvinning kan du ta kontakt med Hans Fredrik Wittusen, Direktør for Strategi og Bærekraft, tlf: 90180944.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.


 Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

Norsk Gjenvinning Downstream AS er et datterselskap til Norsk Gjenvinning Norge AS, som selger og trader sekundære råvarer og avfallsbasert brensel til nedstrømskunder både nasjonalt og internasjonalt. Selskapet består av et team med spesialister innen produktutvikling, kvalitetsforbedring og logistikk-optimalisering basert på å et ønske om å være i forkant når det gjelder bærekraft. Compliance er et ufravikelig krav til alt vi gjør.