Har du erfaring som jobbspesialist?.

Detaljer

Publisert:
07.09.2020
Sted:
Moss, Østfold
Kategori:
Administrasjon & kontor
Fagområde:
Rådgiver
Ansettelsesform:
Heltid
Referansenummer:
201303723
Kontakt:
Anne Borgaas
Telefonnummer:
40021461
For en av våre kunder sentralt i Østfold søker vi etter en dyktig jobbspesialist til et vikariat . Ved økt behov kan det være mulighet for fast ansettelse.

Arbeidsoppgaver:

 • Motivere, inspirere, veilede og følge opp deltakere og arbeidsgivere. Helhetlig kartlegging av deltakers arbeidsevne, deriblant tett oppfølging på arbeidsplassen.
 • Individuelle samtaler og målrettet karriereveiledning.
 • Samarbeid med arbeidsgivere om arbeidsinkludering.
 • Utarbeide individuelle handlingsplaner i samarbeid med deltaker.
 • Oppsøke og holde kontakten med arbeidsgivere i regionen for å skaffe deltakere relevant arbeidspraksis.
 • Tett og godt samarbeid med NAV, arbeidsgivere og andre samarbeidspartnere.
 • Bruke metodikk og verktøy på en effektiv og ressursfull måte. Det er ønskelig med kunnskap/erfaring innen Supported og Motiverende intervju .
 • Strukturert og nøyaktig logging og rapportskriving innenfor gitte tidsfrister.
 • Temaundervisning i grupper med varierende størrelse.
Kvalifikasjoner:

 • Relevant 3-årig utdannelse fra høgskole eller universitet.
 • Et bredt kontaktnett innen næringslivet i Østfold.
 • Kjenne til arbeidsmarkedets mekanismer og behov for bemanning.
 • Kjenne til regionalt og lokalt arbeidsmarked.
 • Yrke- og karriereveiledning.
 • Erfaring med relevante verktøy innenfor dette området · Kompetanse på metoder og verktøy for systematisk karlegging av arbeidsevne.
 • Erfaring fra inkludering av utsatte grupper i arbeidslivet og oppfølging av arbeidsgivere i den forbindelse.
 • Kompetanse på tilrettelegging av arbeidssituasjoner for personer med helseutfordringer.
 • Komfortabel med IT-verktøy som daglig arbeidsverktøy.
 • Førerkort klasse B.
 • God norsk muntlig og skriftlig fremstillingsevne i møte med arbeidssøker, NAV og arbeidsgivere.
Arbeidstid 08.00 - 16.00 i en 100% stilling. Fleksitid.

Det er ønskelig med rask oppstart. Vi intervjuer kontinuerlig.