Hjelpearbeider.

Publisert:
05.10.2017
Kontakt:
Katarzyna Musiatowicz
Telefonnummer:
400 21 583

Detaljer

Publisert:
05.10.2017
Sted:
Rogaland
Kategori:
Bygg & anlegg
Fagområde:
Håndverker
Referansenummer:
201087652
Kontakt:
Katarzyna Musiatowicz
Telefonnummer:
400 21 583

Beskrivelse

Fleksible og arbeidsvillige ja-mennesker: Se her!
Vi har kunder som kan få behov for hjelpearbeidere til ulike oppgaver i fremtiden. Det er oss i Randstad du må ta kontakt med hvis du ønsker en mulighet til å jobbe hos en av våre samarbeidsbedrifter!
Hva?
Stillingene inneholder varriert oppgaver relatert til bygg- og anlegg, skogsarbeid, sjåføroppdrag, trafikkdirigering og lignende. Arbeidstid er varierende avhengig av kunde og oppdrag. Kursing tilbys der dette er aktuelt. Noen av oppdragene kan bli av kort varighet mens andre kan bli mer langsiktige.

Hvem?
Vi ser etter pålitelige og fleksible personer med arbeidslyst! I tillegg bør du ha sertifikat klasse B – og mulighetene dine øker hvis du disponerer egen bil. Relevant erfaring er selvsagt en fordel men vi oppfordrer alle som finner dette av interesse å søke. Språklig er det et krav om at kandidaten behersker norsk eller engelsk på et høyt nivå.

Hva tilbyr vi?
Vi tilbyr variert arbeid hos kundene våre, god oppfølging fra oss og oppdragsgiver og ordnede forhold. Lønn settes av våre kunder og er iht. kvalifikasjoner. Gode arbeidsmiljø er åpne for å ta imot nye lagspillere fremover!

Hvordan kan du bli vurdert?
Registrer deg på www.randstad.no og send søknad og CV til katarzyna.musiatowicz@randstad.no Beskriv i søknaden hva du ønsker å jobbe med, din fleksibilitet, og når du kan være tilgjengelig for oppdrag.

Vi håper på muligheten til å samarbeide med deg!

Flexible, enthusiastic YES people: Look here!
Our clients are currently looking for laborers to join them on various projects in the future. If you are looking for an opportunity to work with one of our clients please come in contact with us in Randstad.

What?
Positions available are mainly related to building and construction, forestry, drivers, traffic control and alike. Hours are variable depending on the customer and task. Training will be offered where appropriate.

Who?
We are looking for reliable, flexible people with a strong desire to work! You should hold a valid class B driving license, and preferably have a car at your disposal. Relevant experience is an advantage but we encourage anyone who finds this of interest to apply. The ideal candidate should have a good command of Norwegian or English.

What do we offer?
We are offering flexible, varied work and good supervision both from us and our clients. Salary is set by our client in accordance to qualifications. Good working environments are looking for new team players.

How can you join?
Register at www.randstad.no and send your application and CV to katarzyna.musiatowicz@randstad.no Describe in your application what you want to work with, your flexibility, and when you might be available.