Intertek Certification søker Skogs- og miljørevisor i Gjøvik

Sendt: 29.12.2016
Sted:
Gjøvik, Oppland
Kategori:
Annet|Økonomi, regnskap, lønn & innkjøp
Ansettelseform:
Heltid
Referansenummer:
88013431
Søknadsfrist:
20.01.2017
Kontakt:
Ragne Odberg Myrsev
Telefonnummer:
+47 400 21 524

Intertek tilbyr revisjons- og sertifiseringstjenester til det nordiske markedet, basert på hvert enkelt kundes unike behov. Våre tjenester bidrar kontinuerlig til å utvikle og forbedre organisasjonens evne til å arbeide med kvalitet på tjenester/produkter, samt med deres ytre og indre miljø.
Intertek er bredt forankret i de fleste bransjer, og tilbyr tjenester til både små og store selskaper. Gjennom vår markedsledende posisjon, skaper vi gode forutsetninger for stadig forbedring og utvikling, samt tilfører kompetanse til kundenes organisasjoner.

Vi tilbyr våre kunder:
• Klimakompenserende revisjoner
• En kreativ helhetlig tilnærming som vil komme kunden til gode i revisjonsdialogen
• Revisorens holdning til kunden og revisorarbeidet er preget av lydhørhet, smidighet, fleksibilitet og praktisk gjennomførbarhet
• Høy servicegrad i alle ledd
• Internasjonalt nettverk med mulighet for samordning av revisjoner

Intertek satser og vokser nå sterkt innen skogsindustri. Vi trenger derfor å styrke vår organisasjon ytterligere innen dette området og søker skogs- og miljørevisor til den norske virksomheten.

Om stillingen:
Dine oppgaver vil være å revidere våre kunder i skogs- og treindustrien inklusive planlegging og rapportering. Det er et selvstendig arbeid, men du er en del av et team på 8 personer med lignende revisjoner, relativt hyppige kalibreringer og god kommunikasjon. Stillingen som revisor kan enten være en fast ansettelse i Intertek Certification AS eller du kan bli en av våre underleverandører. En heltidsstilling tilsvarer ca 120 revisjons dager per år, mens underleverandører utfører revisjoner ca 50-60 dager per år. Vi ser for oss at denne stillingen først og fremst vil være rettet mot skogs- og sporbarhetstilsyn i Norge. Det kan være mulighet for videre utvikling utover dette. Revisjonene gjennomføres i henhold til Interteks rutiner mot standard ISO 14001 (miljøsertifisering), ISO 9001 (kvalitetsstyring), svenske og norske PEFC skogstandarder, PEFC og FSC sporbarhets-sertifisering og FSC skogbruk. Det er en fordel om du også har erfaring med ISO 50001. Førerkort er påkrevet i stillingen.

Arbeidserfaring:
Vi ser helst at du allerede har erfaring innen kvalitetssystem og revisjoner av ledelsessystem og produktsertifisering. Du er godt kjent med skogsbruks- og sporbarhetsstandardene for PEFC, og FSC. Du har flere års yrkeserfaring innen skogsbruk og/eller treindustri og har god kjennskap til produksjonsaspektet innen skog og videreforedling av skogsråvarer. Det er en styrke om du har erfaring i å utføre tredjepartsrevisjoner i nevnte standarder. Du har en objektiv holdning til skogforvaltning, med sine økonomiske, sosiale og miljømessige konsekvenser.

Utdannelse:
Høyskole, relevant for bransjen - minimum en eksamen i skogsbruk eller i skogsøkologi / skogsbiologi.

Egenskaper og kompetanse
Som revisor er det viktig at du er omgjengelig, strukturert, analytisk, nysgjerrig, selvstendig og har evne til å dokumentere revisjonsresultater på en strukturert måte. Du snakker flytende norsk og engelsk og kan uttrykke deg både skriftlig og muntlig. Du behersker programmene i MS Office (Word, Excel, Power Point, Outlook).

Vi kan tilby en spennende selvstendig stilling i et nordisk team som i dag består av totalt ca 90 revisorer, hvorav 7 arbeider i skogbruk og treindustri. Kontorplass kan tilbys på Interteks kontor i Sandefjord, utover dette tilrettelegges det for hjemmekontor.

Søknad og CV sendes til ragne.myrsve@randstad.no innen 20. januar 2017.Organisasjonsbeskrivelse
Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft. Vi har mer enn 29 000 ansatte i 39 land og omsatte i 2015 for 19,2 milliarder Euro. Randstad ble grunnlagt i 1960, er børsnotert i Amsterdam og har hovedkontor i Diemen, Nederland. (www.randstad.com) I Norge har vi 18 kontorer over hele landet som tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. Les mer om oss på www.randstad.no. I 2016 kjøpte vi det nordiske bemanningsselskapet Proffice Group som samme høst byttet navn til Randstad. Spesialistselskapet Dfind er også en del av Randstadkonsernet, les mer på www.dfind.no