Leder Fag og Prosessutvikling - Lørenskog.

Publisert:
21.06.2018
Ansettelsesform:
Heltid
Kontakt:
Leif Thoring
Telefonnummer:
+47 913 68 810

Detaljer

Publisert:
21.06.2018
Sted:
Lørenskog, Akershus
Kategori:
Økonomi | Industri | Salg og markedsføring
Ansettelsesform:
Heltid
Søknadsfrist:
10.08.2018
Kontakt:
Leif Thoring
Telefonnummer:
+47 913 68 810

Beskrivelse

For å støtte konsernets ambisiøse visjon er vi inne i en spennende endringsreise ved å forme en moderne, verdiskapende og effektiv økonomifunksjon. Vi fokuserer på å ha effektive prosesser, benytte automatiserte og digitale verktøy i en sentralisert og skalerbar organisering.   

Ansvarsområde:
Som Leder for Fag og Prosessutvikling vil du vil være ansvarlig for å lede og drive fag- og forbedringsagendaen for lønn og regnskapsfunksjonen i konsernet. Dette vil du gjøre sammen med dyktige kollegaer i et digitalt og fremtidsrettet kompetansemiljø. Stillingen skal sikre at kompetansesenteret bygger og vedlikeholder nødvendig spesialistkunnskap for å kunne være effektiv, moderne og verdiskapende. Som leder Fag og Prosessutvikling vil du være ansvarlig for å videreutvikle lønn- og regnskapsprosesser på tvers av fagområdene i kompetansesenteret gjennom standardisering, automatisering, digitalisering, analytics og RPA. 

Stillingen vil rapportere til Leder Kompetansesenter Lønn og Regnskap. 

Hovedoppgaver:
 • Du vil få ansvar for kompetansesenterets fagavdeling
 • Du vil få ansvar for at kompetansesenteret videreutvikler spesialistkunnskap innen MVA, skatt, avgift, spesielle regnskapsmessige vurderinger, prosessforbedringer, automatisering, digitalisering, RPA og analytics
 • Ansvarlig for å drive prosessforbedring på tvers av Kompetansesenteret
 • Du vil ha ansvaret for opplæring av ansatte innen Kompetansesenteret, herunder utarbeide årlige kompetanse- og opplæringsplaner 
 • Ansvarlig for å oppdatere policyer, rutiner og konsernets Økonomihåndbok
 • Du vil få ansvar for å legge til rette for å støtte konsernets etterlevelse av god regnskapsskikk og sikre korrekt implementering av nye standarder
 • Proaktivt jobbe med standardisering og forbedring av lønn- og regnskapsprosesser
 • Sørge for optimal bruk av saksbehandlingsverktøyet for effektiv selvbetjening og ruting av henvendelser
 • Motivere og utvikle medarbeidere
 • Ivareta personalansvar i henhold til konsernets policy
Kvalifikasjoner:
 • Mastergrad innen regnskap og revisjon (MRR)
 • Relevant erfaring fra revisjon, regnskapsfunksjon eller tilsvarende fra konsern/større virksomhet
 • Svært god kjennskap til relevant lovverk, spesielt innen skatt/avgift og regnskap
 • Gjennomføringsevne og beslutningsdyktighet
 • Erfaring med håndtering av komplekse skatte-, avgifts- og regnskapsmessige problemstillinger
 • Minimum 3 - 5 års ledererfaring 
 • Erfaring med forbedringsinitiativ og effektivisering av regnskapsprosesser
 • Gode IT kunnskaper og ser muligheter for ytterligere automatisering av prosessene
 • Det er ønskelig med erfaring fra bilbransjen, varehandel eller eiendomsbransjen men ikke nødvendig
Personlige egenskaper:
 • God forretningsmessig forståelse
 • Like å lede mennesker og lede gjennom andre
 • God til å kommunisere - relasjonsskapende og gode samarbeidsevner
 • Strukturert og kvalitetsbevisst
 • Endringsorientert og endringsvillig
 • Lever ut og fremmer verdier som kundeorientering, entusiasme, lagspill, sannferdighet og resultatorientering
 • Iderik, tar initiativ og ansvar
Vi tilbyr:
 • Være med på å forme morgendagens kompetansesenter 
 • Sentral rolle i å forme morgendagens økonomifunksjon
 • Selvstendig og sentral rolle innen kompetansesenteret
 • Fleksibel rolle med stort ansvar og gode påvirkningsmuligheter 
 • Du vil bli en del av et meget sterkt fagmiljø i et innovativt selskap
 • Du vil være i et selskap som ønsker å drive endringer og som har stor fokus på å utvikle sine ansatte 
 • Konkurransedyktige betingelser og gode firmabilordninger 
For ytterlig informasjon, kontakt Senior Advisor i Dfind Finance Leif Thoring på tlf. 913 68 810 / leif.thoring@dfind.no eller Senior Manager Ørjan Gamst på tlf. 957 29 725 / orjan.gamst@dfind.no. Stillingen kan bli besatt før søknadsfristens utløp og vi anbefaler derfor å søke så tidlig som mulig. 

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt. I Bertel O. Steen har vi satt oss en ambisiøs visjon – «Vi skal bli Norges beste bilhus, og det skal vi klare innen utgangen av 2018 ved å ha; de mest fornøyde medarbeiderne, de mest fornøyde kundene og forhandlerne, maksimere vårt potensiale til våre merker og fornøyde eiere. Dette mener vi vil gi oss muligheter til å investere for fremtiden».

Bertel O. Steen har lange tradisjoner og har satt sitt preg på norsk samferdsel i over hundre år. Det skal vi fortsette med ved å ta posisjon i den store endringsreisen som skjer innen transport og mobilitet. Ved vår satsing på teknologi vil vi utvikle morgendagens bilhus og har som mål å ta en ledende rolle som leverandør av morgendagens mobilitetsløsninger. Bertel O. Steen AS med datterselskaper er et av Norges største service- og handelsselskap. Konsernet importerer bilmerkene Mercedes-Benz, Kia, Peugeot, Citroën, DS, smart, Fuso og Setra til Norge og er også en betydelig aktør innen forhandlervirksomhet, bilfinans, verksteddrift og eiendomsvirksomhet.

Selskapet har ca. 17 milliarder i omsetning og 2 500 medarbeidere. Hovedkontoret ligger i Lørenskog kommune.