Legevikar 40% stilling på sykehjem i Aust- Agder - Oslo

Sendt: 22.06.2017
Sted:
Oslo
Kategori:
Helse
Fagområde:
Allmennpraktiserende lege
Ansettelseform:
Heltid
Referansenummer:
201062878
Kontakt:
Marianne Halten
Telefonnummer:
+47 400 21 454
Legevikar 40% stilling på sykehjem i Aust- Agder

Sykehjem i Aust-Agder har behov for legevikar to dager per uke i hele juli og første uken i august.

Sykehjemmet består av små, hyggelige enheter med blant annet kontakt- og aktivitetssenter. Det er 62 institusjonsplasser ved senteret, inkludert korttidsavdeling som hjemmetjenesten drifter.

Kvalifikasjoner
- Norsk autorisasjon

- Fordel med erfaring fra lignende arbeid

- Mestre det skandinaviske språket, både muntlig og skriftlig

Vi tilbyr
- Gode betingelser

- Oppfølging underveis i arbeidsperioden

Ta snarlig kontakt om du tenker at dette kan være aktuelt for deg

marianne.halten@randstad.no

Om arbeidsgiveren
Randstad Care AS er et av de største vikarbyråene for leger i Norden. Vi formidler leger til alle offentlige sykehus i Norge gjennom samarbeidsavtaler med de fire Helseforetakene. I tillegg har vi oppdrag for ulike kommuner og private helseaktører rundt om i landet. Som del av den nordiske Randstadorganisasjonen, formidler vi også oppdrag i Sverige. Med engasjement og lydhørhet ønsker vi å bidra med å finne og utvikle bemanningsløsninger innen vår bransje.

https://www.finn.no/job/employer/company/353