Lyst til å ta eierskap for IT og digital innovasjon for et selskap i stor utvikling? - Oslo.

Publisert:
09.05.2018
Ansettelsesform:
Full time
Kontakt:
Janne Kristiansen

Detaljer

Publisert:
09.05.2018
Sted:
Oslo
Kategori:
IT & telecom
Ansettelsesform:
Full time
Referansenummer:
120024436
Søknadsfrist:
01.06.2018
Kontakt:
Janne Kristiansen

Beskrivelse

I en tid hvor teknologi og digitalisering sørger for at endringshastigheten er høy, ønsker vi å styrke vår kapasitet innen nettopp dette området. Randstad har gjennom Randstad Innovation Fund gjort store investeringer i teknologiselskaper og har dermed sikret oss en solid pool av digitale løsninger innen våre fagområder. Randstad Digital Factory, som eier de digitale initiativene sentralt, ønsker å være en solid bidragsyter til at alle Randstad selskaper i verden tar ledende posisjoner i sine markeder, og dette ønsker vi nå å dra større nytte av her i Norge. Videre skal vi nå bygge opp en lokal IT enhet her i Norge og vi søker derfor etter en IT ansvarlig med et drivende digitalt hode som kan ta oss trygt med på denne reisen.

Arbeidsoppgaver
Som Technology Manager vil du ha det overordnede ansvaret for våre IT-løsninger, våre digitaliseringsprosjekter og teknologiske initiativer i Norge. Det betyr blant annet at det vil være du som får ansvaret for å identifisere behov, komme opp med businesscase på mulige løsninger, kjøre prosjekter for så å implementere, og på denne måten sørge for at forretningen har de verktøyene de trenger. Du vil videre håndtere våre IT leverandører, enten de er lokale eller ved å være vårt bindeledd inn mot Nordisk IT eller IT-divisjonen i Randstad Holding. Av konkrete oppgaver kan nevnes:
 • Bygge opp en IT-enhet for selskapet i Norge
 • Planlegge overleveringen fra Nordisk IT til lokal styring
 • Rådgiver for operativ ledelse i teknologiske veivalg
 • Følge opp og drive IT-prosjekter knyttet til konsernets ulike teknologiske løsninger, både sentralt mot Holding i Nederland og Nordisk IT.
 • Administrere ressursplanlegging av stakeholders og prosjektdeltagere samt grupper med superbrukere innen ulike systemer og forretningsområder
 • Bistå i å fange opp og prioritere behov fra forretningssiden samt å sikre forretningsutvikling gjennom bruk av IT-løsninger
 • Følge opp implementering og bruk av sentrale tjenester i forretningen, samt måle og kommunisere bruk av ulike systemer og rammeverk (Performance Management)
 • Ta et lokalt IT-ansvar og sørge for god leverandørstyring og at våre IT-løsninger er godt driftet
Hvem vi ser etter?
For å lykkes i stillingen må du trives i en operativ og hands on stilling, og samtidig ha et godt øye for strategiske valg. Du ser på teknologi som en muliggjører og har et ønske om å bygge en serviceinstans for å sikre utvikling av forretningen. Du vil være involvert i våre digitale prosjekter og skal være vår ledende ressursperson i diskusjoner som handler om vår systemportefølje, kundeflater, integrasjoner og arkitektur.

Du må videre være
 • god til å bygge relasjoner med ulike representanter fra forskjellige områder i organisasjonen
 • god til å balansere og prioritere ulike forventninger, interesser og behov på tvers av forretningsområder og landegrenser
 • selvdreven og har konkrete eksempler hvor du har identifisert, initiert, engasjert og administrert endringer på tvers av forretningen
Hva vi tror du har gjort tidligere?
Vi tror at du har høyere utdannelse innen teknisk eller digital retning. Sertifiseringer innen prosjektledelse er også en stor fordel. Du har hatt lederansvar, kjørt digitale prosjekter og tekniske implementeringer med stor suksess, og har vært en pådriver for innovasjon og effektivisering. Du har helt sikkert jobbet med teknologi i noen år og at du dermed fint kan gå inn i diskusjoner med digitale hoder og tekniske ressurser om optimale løsninger. Videre kan du vise til styring av IT leverandører med en stødig hånd.

Hva vi tilbyr?
At du får ta lederskap for digital innovasjon for at av verdens største HR service selskaper, her i Norge. Du får tilgang til verdensledende teknologi og kunnskap. Å få jobbe i Randstad Norge betyr også at du får mange usedvanlig hyggelige, verdidrevne og kunnskapsrike kollegaer. Du blir en del av et globalt-team som har som mål å få flest mulig i jobb, og som samtidig hjelper noen av våre beste bedrifter med å skaffe den rette kompetansen.

Organisasjonsbeskrivelse
Randstad er et av verdens største HR service selskaper, med tjenester innenfor rekruttering, bemanning, consulting og andre HR-tjenester. Vi tror på mennesker, og i kombinasjon med de mulighetene dagens teknologi bringer, ønsker vi å bidra til at flest mulig ansatte og bedrifter når sitt fulle potensiale. Randstad har mer enn 37 000 administrativt ansatte i 39 land, og over 660 000 får daglig arbeid gjennom oss. I 2017 omsatte vi for 23 milliarder euro. Selskapet ble grunnlagt i 1960, og er børsnotert i Nederland og USA, med hovedkontor i Diemen, Nederland. (www.randstad.com / www.randstad.no). I Norge driver Randstad Norge tre brands; Dfind, Randstad og Randstad Care