Nordics Contractor Manager - Oslo.

Publisert:
25.06.2018
Ansettelsesform:
Heltid
Kontakt:
Hallgeir Bakken
Telefonnummer:
+47 905 51 202

Detaljer

Publisert:
25.06.2018
Sted:
Oslo
Kategori:
Administrasjon og kontor | Aviation | Bygg og anlegg | Økonomi | Industri
Ansettelsesform:
Heltid
Søknadsfrist:
7. august
Kontakt:
Hallgeir Bakken
Telefonnummer:
+47 905 51 202

Beskrivelse

Som Nordics Contractor Manager i Air BP blir du en del av vårt Engineeringteam som bl.a. har ansvaret for å tilrettelegge og sikre all prosjektgjennomføring og bygg-relaterte aktiviteter rundt på de ulike nordiske lufthavnene. 
I hovedsak gjelder dette eksisterende og nye tankanlegg rundt på de lufthavner som Air BP betjener med fuel, i Norden. Det meste av prosjekter/aktiviteter som gjennomføres opp mot den enkelte lufthavn, skjer ved at Air BP benytter ulike entreprenører/samarbeidspartnere. Stillingen skal følge opp og utvikle de entreprenørene som benyttes, samt være et viktig bindeledd mot den teknisk-/operative organisasjonen i Norden og mot innkjøps-/anskaffelsesavdelingene i London og Budapest.   
Arbeidssted vil være Oslo, men det må påregnes en god del reisevirksomhet, bl.a. ut til våre lufthavner. Stillingen rapporterer til, Nordics Engineering Manager.

Arbeidsoppgaver
•    Jobbe tett opp mot valgte entreprenører/samarbeidspartnere i alle faser av et prosjekt eller annen avtalt aktivitet.
•    Sørge for at kontrakter som inngås med entreprenører/samarbeidspartnere er i tråd med HSSE regler og Air BP`s krav innenfor E & C, E & .
•    Sørge for at entreprenørene følger kontraktsvilkårene og at graden av kontraktoppfyllelse blir evaluert/vurdert før den utløper. 
•    Etablere en levende oversikt over potensielle entreprenører/samarbeidspartnere.
•    Kontrollere og påse at entreprenørene etterlever bl.a. gjeldende Air BP - standarder og krav, knyttet opp mot E & C, Code of Conduct, HSSE, samt dokumentasjonskrav som f.eks. GEN10 og GEN315.
•    Etablere en plan for inspeksjoner og oppfølging
•    Gjennomføre tekniske revisjoner av entreprenører, samt bistå ved HSSE-/QA inspeksjoner utført av Air BP.
•    Evaluere entreprenørenes prestasjoner kontinuerlig og foreslå forbedringer både på kvalitets- og kostnadssiden, når behov avdekkes, samt håndtere potensielle konflikter som måtte oppstå knyttet til  kontraktutførelsen.
•    SAP – superbruker
•    Bistå i budsjettarbeidet både for nye prosjekter og for vedlikeholds aktiviteter. 
•    Oppfølging av godkjent vedlikeholdsbudsjett (REVEX) og månedlig oppfølging av økonomien i pågående prosjekter.
•    Ved behov og kapasitet lede mindre vedlikeholdsprosjekter evt. deltakelse i større.

Kvalifikasjoner
Vi er ute etter kandidater med fullført ingeniørutdanning, god erfaring med å jobbe i prosjekt og som kan tenke seg å gjøre karriere i et spennende og globalt selskap. Stillingen vil også kreve at du innehar god økonomi- og kontraktforståelse. En annen forutsetning er gode datakunnskaper og god erfaring fra SAP eller lignende forretningssystemer. Forretningsspråket i Air BP er engelsk og det stilles høye krav til både muntlige- og skriftlige engelskkunnskaper. Stillingen krever selvfølgelig også at du håndterer både norsk, svensk og dansk. 

Personlige egenskaper
•    Du er analytisk anlagt, strukturert og kan jobbe både selvstendig så vel som i team. 
•    Du innehar evnen til å bygge gode relasjoner både internt og eksternt.
•    Du er tydelig og innehar gode kommunikasjonsevner, både muntlig og skriftlig.

Verdiene vi jobber etter i Air BP er; sikkerhet - respekt - fortreffelighet - mot - ett team. Er dette verdier du kan identifisere deg med, så kan DU være den vi ønsker å styrke vårt lag med. Vi oppfordrer spesielt kvinner til å søke stillingen. 

Du søker stillingen via www.dfind.no, og om du har lyst til å høre mer om stillingen, så ta gjerne kontakt med Hallgeir Bakken i Dfind Executive på: 90551202/hallgeir.bakken@dfind.no. Endelig søknadsfrist er satt til 7. august, men det er ingen grunn til å vente så lenge, hvis du allikevel ønsker å søke. Kanskje vil det også gjennomføres noen intervjuer i løpet av juli, såfremt det passer inn med ferieavvikling. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.

Aviation avdelingen til BP er en av verdens største leverandører av aviation fuel produkter og service. Vi har et nettverk på over 900 lokasjoner i ca. 50 land, og selger 27 milliarder liter jet fuel og flybensin per år. I 2017 fylte vi drivstoff på over 6000 flyvninger hver dag ±, eller tilsvarende en "fuelling" hvert 15 sek.

Air BP Nordics er en del av Air BPs globale forretning. Vi er representert ved 92 lufthavner i Norge, Sverige, Finland, Danmark (inkl. Grønland og Færøyene) og Estland. Noen lufthavner håndterer vi tjenestene med egne ansatte, mens resten av lufthavnene håndteres av datterselskaper og agenter. Våre 100 ansatte har lang erfaring både fra kvalitetshåndtering, transport, lager og fylling av fly.