Operasjonsykepleier med thoraxkirurgisk erfaring - Tønsberg.

Sendt:
06.03.2018
Ansettelsesform:
Heltid
Kontakt:
Bethina Breddam
Telefonnummer:
+47 922 28 218

Detaljer

Sendt:
06.03.2018
Sted:
Tønsberg, Vesfold
Kategori:
Helse
Ansettelsesform:
Heltid
Referansenummer:
115384983
Søknadsfrist:
Før 18 mars
Kontakt:
Bethina Breddam
Telefonnummer:
+47 922 28 218

Beskrivelse

Vi søker operasjonssykepleiere til Oslo med thoraxkirurgisk erfaring i sommer med mulighet for forlengelse. Ønsker du en ny erfaring i ditt yrke er dette en mulighet til å prøve 2 uker eller mer på operasjon på Oslo Universitetssykehus. Bor du et stykke unna dekker vi både reise og boligutgifter.

 

Kvalifikasjoner:

Du må være operasjonssykepleier med minst 2 års erfaring og helst med erfaring innenfor thorax kirurgi. Du kjenner deg trygg i rollen som operasjonssykepleier og kan tre inn i avdelingen etter 1-2 opplæringsvakter. Du er lett å samarbeide med, nøyaktig og engasjert i faget.

 

Hvordan det fungerer:

Du bestemmer akkurat når du selv vil jobbe, men vi ønsker at du minst kan jobbe 2 uker. Vi har også tilgang til flere avdelinger og oppdrag, og kan tilby deg også andre oppdrag dersom du ønsker å jobbe på et annet fagfelt. Du vil ha din egen kontaktperson som legger opp et individuelt tilpasset turnus som du bestemmer, men dette oppdraget er i utgangspunktet 3-delt turnus. Men vi har flere oppdrag som er kun på dagtid også. Lønnen vil være over tariff og du vil få gode ordninger for ubekvem arbeidsstid, inkludert 100 % overtid etter 35,5 timers uke. Du vil få pensjon og forsinkring, samt 12 % feriepenger.

Du har sikkert mange spørsmål og jeg vil gjerne ta en individuell prat med deg for å kartlegge din kompetansen og finne oppdrag som passer for deg og din livssituasjon. Ta kontakt med Bethina, +4792228218 eller send CV til bethina.breddam@randstad.noOrganisasjonsbeskrivelse
Randstad Care er et av de største vikarbyråene for leger i Norden. Vi formidler leger og sykepleiere til alle offentlige sykehus i Norge gjennom samarbeidsavtaler med de fire Helseforetakene. I tillegg har vi oppdrag for ulike kommuner og private helseaktører rundt om i landet. Som del av den nordiske Randstadorganisasjonen, formidler vi også oppdrag i Sverige. Med engasjement og lydhørhet ønsker vi å bidra med å finne og utvikle bemanningsløsninger innen vår bransje.