Randstad Care søker overlege innen psykiatri til vikariater ved flere norske sykehus! - Oslo

Sendt: 22.02.2017
Sted:
Oslo
Kategori:
Helse
Fagområde:
Psykiater
Ansettelseform:
Tidsbestemt
Referansenummer:
201006979
Kontakt:
Tone Hansen
Telefonnummer:
+4740021400
Randstad Care har mer enn 20 års erfaring med bemanningsløsninger for leger til Norske sykehus. Vi er største leverandør av psykiatere til Norske sykehus, og hjelper sykehusene med vikarer ved behov. Ved bland annet vakante stillinger, overlegepermisjoner, sykdom og ferie.

Har du ledig kapasitet, og lyst til å arbeide en kortere eller lengre periode hører vi gjerne fra deg. Vi kan tilby følgende:

Alt fra 2 uker til 3- 6 mnd varighet med mulighet for forlengelse underveis

Eventuelt deltagelse i vaktordning

Bolig stilles fritt til disposisjon

Gode betingelser

Aktuell kandidat må ha:
Norsk autorisasjon og spesialistgodkjenning

Relevant erfaring

Gode språkkunnskaper og samarbeidsegenskaper

Ta gjerne kontakt for en uforpliktende samtale med oss :

Eline Helset mobil +47 45 22 27 99 og Tone Hansen

Mob: +47 46 96 66 10 eller mail eline.helset@randstad.no eller

Tone.hansen@randstad.no

Om arbeidsgiveren
Randstad Care AS er det største vikarbyrået for leger i Norge. Vi formidler legespesialister til alle offentlige sykehus i Norge gjennom samarbeidsavtaler med Helseforetakene. I tillegg har vi oppdrag for ulike kommuner og private helseaktører rundt om i landet. Som del av den nordiske Randstad- organisasjonen, formidler vi også oppdrag i Sverige. Med engasjement og lydhørhet ønsker vi å bidra med å finne og utvikle bemanningsløsninger innen vår bransje.