Regnskapssjef - Oslo.

Sendt:
06.03.2018
Ansettelsesform:
Heltid
Kontakt:
Ørjan Gamst
Telefonnummer:
+47 957 29 725

Detaljer

Sendt:
06.03.2018
Sted:
Oslo
Kategori:
Økonomi, regnskap, lønn & innkjøp
Ansettelsesform:
Heltid
Referansenummer:
115388310
Søknadsfrist:
Snarest
Kontakt:
Ørjan Gamst
Telefonnummer:
+47 957 29 725

Beskrivelse

Ansvarsområde
Frelsesarmeen er en av landets største humanitære organisasjoner og omsatte for 1,6 milliarder kroner i 2016. Gjennom ulike institusjoner, enheter og selskaper sysselsetter organisasjonen omlag 1 699 årsverk. Organisasjonen har en betydelig samfunnsrolle er gjennom ulike områder representert i det fleste byer i Norge.

Til regnskapsavdelingen søker vi en handlings- og resultatorientert leder. Du har solid regnskapserfaring og trives i et arbeidsmiljø med tidvis høyt tempo og oppnår resultater gjennom samarbeid med andre. Avdelingen har 17 dyktige og motiverte ansatte.

Regnskapsavdelingen er en sentral del av økonomiområdet til Frelsesarmeen og er ansvarlig for all regnskapsføring, intern og ekstern rapportering, samt support og oppfølging til organisasjonen.

Som regnskapssjef vil du ha en selvstendig rolle med bredt ansvarsområde innenfor regnskapsfaglige og administrative forhold. Du vil ha en bred kontaktflate I organisasjonen mot ledelse, interne regnskapskunder, leverandører og andre samarbeidspartnere.

Arbeidsoppgaver
 • Lede regnskapsavdelingen med overordnet ansvar for organisasjonens regnksapsførsel
 • Overordnet ansvar for periode- og årsavslutning
 • Ansvarlig for at regnskapet i organisasjonen føres i tråd med gjeldende regler og lovverk
 • Ansvarlig for utarbeidelse av årsregnskap med noter
 • Konsolidering av virksomhetsregnskapene
 • Foreta offentlig regnskapsrapportering
 • Ivareta personalansvar for regnskapsseksjonen
 • Budsjett og resultatansvar for seksjonens oppgaver
 • Sikre at organisasjonen utnytter systemene mest mulig effektivt
 • Videreutvikle avdelingens rutiner og prosesser for å sikre en mest mulig effektiv drift og sikre kvalitet i deres leveranser
 • Håndtering av ad hoc-oppgaver
Kvalifikasjoner
 • Høyere økonomisk utdannelse, helst innenfor regnskap og revisjon.
 • Solid erfaring fra praktisk regnskapsarbeid/revisjon
 • Erfaring fra ledelse av regnskapsfunksjon, herunder personalledelse
 • Erfaring med moderne regnskapssystemer og automatisering
 • God teknisk innsikt
Egenskaper
 • Ansvarsfull, strukturert og grundig
 • God energi og evner å håndtere parallelle prosesser
 • Serviceinnstilt og har utpreget evne til relasjonsbygging og samarbeid
 • Selvgående, initiativrik og klarer å gjøre andre gode med din kompetanse
 • Effektiv, fleksibel og kvalitetsbevisst
Vi tilbyr
 • Varierte og spennende oppgaver i en avdeling i rask utvikling
 • Fleksibel arbeidstid og gode arbeidsbetingelser
 • Sentrale lokaler i Oslo
 • God pensjonsordning
 • Konkurransedyktige lønns- og arbeidsbetingelser

  Den som ansettes må arbeide i samsvar med Frelsesarmeens kristne grunnsyn.

  For ytterlig informasjon, kontakt Ørjan Gamst i Dfind Finance and Accounting på tlf. 957 29 725, eller per mail til orjan.gamst@dfind.no. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.Organisasjonsbeskrivelse

Frelsesarmeen er et mangfoldig og særpreget kristent kirkesamfunn som viser omsorg for hele mennesket gjennom” suppe”, ”såpe” og ”frelse”. Ved siden av menighetsvirksomhet og forebyggende barne- og ungdomsarbeid er Frelsesarmeen blant annet engasjert i fattigdomsbekjempelse, fritidsaktiviteter for eldre, rusomsorg, attføring (Fretex), barne- og familievern, familiegjenforening, fengselsarbeid, barnehager, rettferdig handel og nødhjelp. Frelsesarmeen arbeider i over 120 land.