Senior Forretningsutvikler - Oslo.

Publisert:
21.06.2018
Ansettelsesform:
Heltid
Kontakt:
Maria Høst Steen
Telefonnummer:
+47 958 84 555

Detaljer

Publisert:
21.06.2018
Sted:
Oslo
Kategori:
Energi | Industri | Service yrker | Transport og varehus
Ansettelsesform:
Heltid
Søknadsfrist:
20.07.2018
Kontakt:
Maria Høst Steen
Telefonnummer:
+47 958 84 555

Beskrivelse

NG Vekst er et selskap i Norsk Gjenvinning-konsernet med fokus på prosjektbasert virksomhet i Norden.
Stillingen som Senior Forretningsutvikler vil få en sentral del i NG Vekst sin ambisjon om en sterk organisk vekst i kombinasjon med en konsolideringsstrategi av et marked i utvikling. Man vil jobbe tett med ledelsen i porteføljeselskapene og andre deler av organisasjonen på mange spennende prosjekter, og bli del av et team med ambisiøse dyktige og hyggelige kollegaer. Vi ønsker nå å bygge på laget med en energisk, selvgående, initiativrik, analytisk og faglig nysgjerrig person, med et genuint miljøengasjement. Personen vi søker bør ha unik evne til å utvikle effektive relasjoner i et operativt miljø.   

I denne stillingen vil du spille en viktig rolle i å videreutvikle selskapenes strategi og forretningsplaner. Rollen vil ha fokus på å bygge opp god kunnskap og oversikt over markedet igjennom gode konkurrentanalyser og utarbeide en dyp forståelse for verdiskapingspotensialet for en helhetlig industriell verdikjede. Som Senior Forretningsutvikler forventes det at du jobber tett med selskapslederne og støtter de i å realisere sine operative og strukturelle vekstplaner. Rollen vil ha fokus på å sikre at det utvikles en helhetlig og konkurransedyktig nordisk industriell verdikjede.

Arbeidet innebærer en blanding av forretningsutvikling og innovasjon, fokusert forbedringsarbeid i høyt tempo, analyse og rapportering, samt nær dialog og støtte til divisjonsledelsen.
 
Stillingen rapporterer til CFO i NG Vekst og vil jobbe tett med øvrig ledelse i NG Vekst og porteføljeselskapene.  NG Vekst har hovedkontor i Oslo, med kontorer flere steder i Norden. Reising må påregnes. 

ARBEIDSOPPGAVER:
 • Ansvaret for å utvikle overordnet strategi og forretningsplaner for NG Vekst og porteføljeselskapene, i tett samarbeid med selskapsledelsen 
 • Ansvaret for utarbeidelse av business case, industri og -konkurrentanalyser
 • Nøkkeltallsanalyse og –rapportering av strategi/forretningsplaner
 • Ansvaret for å koordinere M&A prosessene
 • Ansvaret for å koordinere og følge opp de viktigste forbedringsprosessene på tvers
MULIGHETER
 • Spennende, varierte og utviklende arbeidsoppgaver med reell innflytelse på konsernets utvikling
 • Bratt utviklingskurve gjennom tett teamarbeid og coaching fra erfarne ledere med erfaring fra både fra gjenvinningsindustrien og andre bransjer
 • Gode muligheter for fremtidige lederroller i konsernet
 • Bidra til at Norsk Gjenvinning opprettholder og utvikler en ledende industriell, bærekraftig og sirkulærøkonomisk posisjon 
EGENSKAPER VI SER ETTER
 • Analytisk sterk med god forretningsforståelse basert på kontroll på data og rapportering
 • Erfaring fra strategi arbeid og M&A prosesser
 • Engasjerende lagspiller og brobygger med god evne til å få jobben gjort, både selv og gjennom andre som faglig støttespiller
 • Strukturert med god oversikt over eget felt, og kapasitet til å samle tråder og samordne på tvers av organisasjoner og mennesker
 • Ønske om å bidra til kontinuerlig forbedring av driftsprosesser og kommersielle resultater
VI TILBYR
 • Store påvirkningsmuligheter i et selskap med nordiske i vekstambisjoner
 • Varierte arbeidsoppgaver og mulighet for utvidet ansvar
 • Konkurransedyktige betingelser 
 • Sosialt og tverrfaglig arbeidsmiljø.
Arbeidssted: Oslo

Virker stillingen interessant, ber vi deg søke via www.dfind.no. Om du har lyst til å høre mer om stillingen, så ta gjerne kontakt med Dfind Finance ved våre rekrutteringsrådgivere, Maria Høst Steen på tlf/post: 958 84 555/maria.steen@dfind.no for en uforpliktende prat. For mer informasjon i Norsk Gjenvinning kan du ta kontakt med Hans Fredrik Wittusen, Direktør for Strategi og Bærekraft, tlf: 90180944.

Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.
 Norsk Gjenvinning-konsernet er markedslederen i den norske gjenvinningsbransjen, og bidrar hver dag til en global miljøinnsats i eget nærmiljø. Vi samler inn alle typer avfall fra næringslivet og produserer avfallsbaserte råvarer som vi selger i det internasjonale markedet. I tillegg tilbyr vi husholdningsrenovasjon, industritjenester, riving, miljøsanering, makulering og massehåndtering. Vi er etablert med 40 anlegg og over 1.300 ansatte i Norge, Danmark, Sverige og England. Vi håndterer 1,8 millioner tonn avfall per år, og omsetter årlig for ca. 4 milliarder kroner. Konsernet eies av Summa Equity. Vår innsats er et viktig bidrag til den sirkulære økonomien og det nasjonale miljøregnskap. Vår visjon er at avfall blir løsningen på fremtidens ressursproblem - og for oss betyr det; «Det finnes ikke søppel mer».

Våre mål skal oppnås gjennom systematisk resultatledelse med utgangspunkt i vårt samfunnsansvar og våre verdier; kremmerskap, proaktivitet, ansvarlighet og lagånd.

NG Vekst AS, et datterselskap av Norsk Gjenvinning Norge AS, har en portefølje av selskaper med sterke merkevarer innen riving, industritjenester og deponivirksomheter. Selskapene har lang erfaring og spisskompetanse i å håndtere våre kunders ressurser på en bærekraftig og miljøriktig måte. Virksomheten er i stor grad bygd på prosjektbaserte aktivitet innen segmentene olje & gass, prosessindustri og bygg/anlegg. NG Vekst har en strategisk ambisjon om å bygge en nordisk industriell plattform, basert på den sterke posisjonen våre porteføljeselskaper har i Norge, Sverige, Danmark og UK. Selskapet vil ta en aktiv rolle i å konsolidere markedet i kombinasjon med en sterk organisk vekst strategi. NG Vekst ønsker å være i forkant når det gjelder bærekraft, innovasjon og digitalisering. Compliance er et ufravikelig krav til alt vi gjør.