Sykepleier med intermediær og overvåkningskompetanse?.

Detaljer

Publisert:
02.04.2020
Sted:
viken
Kategori:
helse
Fagområde:
sykepleier
Ansettelsesform:
vikariat
Referansenummer:
132336
Søknadsfrist:
15.04.2020
Kontakt:
Alena Strømme
Telefonnummer:
+47 417 70 857

Randstad Care søker sykepleier med intermediær og overvåkningskompetanse til intensivavdeling ved sykehus i Akershus. Vi trenger deg fra snarest og utover våren.
Generell intensiv avdeling, akutt kritisk syke, respiratorkrevende pasienter, avansert medisinsk overvåkning og dialyse. Det er ønskelig med erfaring fra kirurgiske og medisinske overvåkningspasienter.

 

Behovet for sykepleiere til norsk helsevesen er for øyeblikket kritisk og vil også være det i tiden fremover. I en slik vanskelig situasjon er Randstad Care en viktig bidragsyter. Vi er en av Norges største spesialister innen rekruttering og bemanning av helsepersonell. Vår lange tid i bransjen har gitt oss god og bred erfaring.

 

kvalifikasjoner:

  • Sykepleier med intermediær og overvåkningskompetanse
  • Du må ha over 1 års erfaring fra relevant avdeling (helst 2)
  • Behersker maskebehandling NIV

arbeidstider:

  • Tredelt turnus så lenge ikke noe annet blir avtalt.

vi tilbyr:

  • En fast kontaktperson som er intensivsykepleier med over 10 års erfaring fra sykehus i Oslo. Hun vil følge deg opp underveis og vil være den du skreddersyr din turnus sammen med. Hun vil kartlegge din kompetanse og hvilke ønsker du har for avdeling.
  • Vi gir lønn over tariff. Du vil få 12 % feriepenger og selvsagt alle tillegg for ubekvem arbeidstid som du har krav på, men i tillegg gir vi ekstra 100 % overtid etter 35,5t.
  • Bor du et stykke unna arbeidsstedet så vil vi dekke bolig og reiseutgifter.
  • Høy kvalitet på AHLR kurs som arrangeres regelmessig.
  • Vi har også gode pensjon og forsikringsordninger.

 

Hos oss vil du bli ivaretatt slik du bør, og vi strekker oss langt for å etterfylle dine ønsker.

 

Ønsker du mer informasjon om stilling ta kontakt med Alena Strømme +47 41 77 08 57 eller søk på stillingen nå ved å sende CV til care@randstad.no