Vi søker nå en erfaren prosjektingeniør til Lindum.

Detaljer

Publisert:
11.01.2021
Sted:
Drammen, Buskerud
Kategori:
Bygg & anlegg
Fagområde:
Bygningsingeniør
Ansettelsesform:
Heltid
Referansenummer:
201323768
Søknadsfrist:
2021-01-24
Kontakt:
Beate Hæhre Jørgensen
Telefonnummer:
+47 400 21 492
Vi søker en erfaren prosjektingeniør til Lindum som ønsker å lede og koordinere prosjekter for å utvikle våre deponier og gjenvinningsanlegg.
Vi søker nå en innovativ prosjektingeniør innen vei og anlegg til Lindum til alle Lindums lokasjoner. Det grønne skiftet og overgangen til en sirkulær økonomi krever nye og fremtidsrettede behandlingsløsninger som både tar vare på miljø og samtidig muliggjør gjenvinning av ressurser i avfallet. Derfor ønsker vi å utvide staben med en innovativ og erfaren bygg- og anleggsingeniør til å være med på å utvikle og lede Lindums prosjekter innen realisering av gjenvinningsløsninger for stein, betong og andre georessurser, samt moderne deponier.

Du vil jobbe i et team av faglig dyktige prosjektledere og forretningsutviklere med løsningsdesign, prosjektering, anskaffelser og bygging, og i tett samarbeid med lokal anleggsledelse. Lindum har en ambisjon om å ta i bruk nye digitale og teknologiske løsninger innenfor dette området, f.eks. ved bruk av 3D-modellering og anser det som en fordel om du har kompetanse på slike innovative teknologier.

Lindum er partner i EarthresQue – et senter for forskningsdrevet innovasjon – for å utvikle bedre løsninger for bruk og håndtering av georessurser, overskuddsmasser og industriavfall. Her vil det være spennende muligheter for å utvikle deg i samarbeid med forskningsinstitusjoner og andre innovative geofaglige bedrifter.

Vi har gode tradisjoner og et sterkt fagmiljø, der du vil oppleve et veldig godt samhold, der man har respekt for hverandre og ønsker å spille hverandre gode. Virksomheten er fremtidsrettet og har stort fokus på utvikling med klare strategiske mål blant annet innfor bærekraftig ressursgjenvinning og gjennom sirkulærtankegang i praksis. Vi har kontinuerlig fokus på å utvikle ny teknologi og åpne nye markedsmuligheter, samtidig som selskapet forbedrer eksisterende prosesser.

Arbeidssted er i Son og Drammen.

Arbeidsoppgaver vil bestå i:

 • Lede og koordinere prosjekter og aktiviteter innenfor nyetablering, utvidelse og avslutning av våre avfallsdeponier i henhold til reguleringsplaner og krav fra forurensnings- og planmyndigheter.
 • Lede og koordinere prosjekter og aktiviteter innenfor planlegging og utforming av gjenvinningsløsninger for georessurser, samt tilhørende infrastruktur.
 • Koordinering av fag og detaljutredninger som gjøres av konsulenter.
 • Ansvarlig for anskaffelser og kontraktsoppfølging av rådgivere og entreprenører i prosjekter.
 • Aktiv faglig bidragsyter til konseptutvikling, løsningsdesign, prosjektering og realisering av anleggsrelaterte prosjekter.
 • HMS, kvalitetssikring og dokumentasjon av løsninger og anlegg, opp mot krav i regelverk og konsesjoner, samt egne dokumentasjonsbehov.
Kvalifikasjoner:

 • Minimum bachelorgrad innen bygg- og anleggsteknikk, gjerne innen vei og VA.
 • Erfaring fra prosjektering og utførelse av bygg- og anleggsprosjekter.
 • Erfaring med bruk av relevante prosjekteringsverktøy.
 • Bransjeerfaring er en fordel, men ikke en forutsetning.
 • Du har kjennskap til relevant regelverk og standarder.
Personlige egenskaper som vektlegges:

 • Høy integritet og opptatt av grønn verdiskapning
 • Nysgjerrig, innovativ og løsningsorientert
 • Ryddig, strukturert og målrettet
 • Serviceinnstilt og gode samarbeidsevner
 • Profesjonell og tillitsskapende.
 • God formidlingsevne
 • Initiativrik med gjennomføringsevne
 • Lojal til selskapets verdier*
*TENK OM- T roverdig, E ntusiastisk, N yskapende, K unnskapsrike, r O mslige og M iljøbevisste

Lindum fokuserer på de menneskelige ressursene og kan tilby:

 • Utfordrende arbeidsoppgaver på et viktig samfunnsområde.
 • Et miljø med høyt kompetente medarbeidere.
 • Godt arbeidsmiljø og gode utviklingsmuligheter.
 • Fleksible arbeidstidsordninger og god pensjonsordning.
Vi ser frem til å høre fra deg!

Film fra deponi::Søknadsfristen er 24. januar 2021. Pga juleferie vil kandidater fortløpende bli kontaktet fra uke 1 etter nyttår. Alle søknader behandles konfidensielt -også overfor oppdragsgiver om ønskelig.

Har du spørsmål om stillingen kan du kontakte Senior Advisor i Randstad: Beate Hæhre Jørgensen på 400 21 492 eller beate.jorgensen@randstad.no . Intervjuer gjennomføres via digitale møter pga covid-19.