Vi søker produkteier med stort engasjement og driv for solide kundeløsninger! - Oslo.

Sendt:
24.08.2017
Ansettelseform:
Heltid
Kontakt:
Jacob Bruun
Telefonnummer:
+47 921 33 989

Detaljer

Sendt:
24.08.2017
Sted:
Oslo
Kategori:
IT & telecom|Annet
Ansettelseform:
Heltid
Referansenummer:
102917533
Søknadsfrist:
25.09.2017
Kontakt:
Jacob Bruun
Telefonnummer:
+47 921 33 989

Beskrivelse

Lindorff har gått bort fra tradisjonelle, atskilte produktmiljøer innen betalingsløsninger og administrative tjenester. Enheten Credit Services er et nytt tverrfaglige miljø for å utnytte synergier på tvers av produktområdene. Dette gjøres for å underbygge de sterke vekstmål som Lindorff har for de neste årene. Vi er opptatt av nye fremtidsrettede løsninger og har et uttalt mål om å være best i klassen på digitale løsninger innen vårt fagfelt.

I System & Process avdelingen trenger Lindorff en system- og produkteier til å ta det faglige ansvaret for ett av deres systemer, og gjennom dette eierskapet være med på å utvikle fremtidens faktura- og betalingsløsninger. Du vil være vår ekspert og ha ansvaret for å styre og drive produktutviklingen, og ikke minst være løsningens ambassadør både internt og eksternt. Du vil jobbe tett med teknisk produkteier, service manager og teknisk prosjektleder i tillegg til at du vil få en bred kontaktflate i selskapet. Det skjer mye spennende i Lindorff om dagen i tillegg til at teamet er relativt nyopprettet, så det vil være gode påvirkningsmuligheter for rett person!

 

Arbeidsoppgaver

 • produkteier for ett av våre kjernesystemer
 • ansvarlig for å sette retning for fremtidig løsning og produkt samt rigge for vekst og volum
 • produktutvikling basert på innspill fra kunder og andre interessenter
 • prioritere utviklingssaker hos eksternt utviklingsteam i samarbeid med løsningsarkitekt og teknisk prosjektleder
 • delta i utarbeidelsen av kravspesifikasjoner sammen med teknisk produkteier og prosjektleder
 • sørge for stabil drift og oppfølging av systemtekniske utfordringer 
 • optimalisering og automatisering av prosesser
 • skissere løsningsarkitektur og bistå konsulenter med din fagkompetanse i salgsmøter
 • ha dialog med og oppfølgning av både eksisterende og potensielt nye leverandører

 

 Kvalifikasjoner

 • erfaring fra produkt- og/eller systemeierrolle er ønskelig
 • god forståelse for finansielle produkter
 • god teknisk/IT forståelse og kan kommunisere med våre tekniske ressurser
 • kommersielt innstilt og erfaring med å videreutvikle digitale produkter og tjenester
 • sterke kommunikasjonsegenskaper både på norsk og engelsk
 • utdanning fra høyskole eller universitet er ønskelig, men solid erfaring kan kompensere for dette

 

Hos Lindorff vil du bli en del av et godt miljø i en spennende bransje hvor det skjer mye. Lindorff har som strategi å være tydelige i markedet på nye og innovative løsninger, eksempelvis som de var med samarbeidet med VIPPS Faktura, og har som mål å være bransjeledende på innovative løsninger. Vi jobber kontinuerlig med å utvikle og forbedre oss, og kompetanseutvikling er satt i system gjennom vårt eget Lindorff Academy. For å beholde verdifull kompetanse legger vi stor vekt på å rekruttere internt, så har du ambisjoner videre så vil vi sannsynligvis ha gode muligheter for deg.

 

Har du lyst til å være med oss videre? Spørsmål kan rettes til Janne Kristiansen på e-post: janne.kristiansen@dfind.no eller Jacob Bruun på telefon 92133989, e-post jacob.bruun@dfind.noOrganisasjonsbeskrivelse
Med røtter tilbake til 1898, er Lindorff en europeisk fullserviceleverandør av tjenester innen kreditthåndtering. Vi tilbyr tjenester innen inkasso og porteføljekjøp, samt betalings- og faktureringstjenester. Vi står særlig sterkt i finansbransjen, der vi innehar den ledende posisjonen i Europa. I dag har vi 4400 medarbeidere i 12 land med hovedkontor i Oslo. Lindorff i Norge har større avdelinger i Oslo, Trondheim og på Røyken, og er Norges største i sin bransje. I 2015 hadde Lindorff en omsetning på EUR 534 millioner. Nordic Capital Fund VIII er hovedaksjonær i selskapet.

12 juni 2017 godkjente EU-kommisjonen sammenslåingen av Lindorff og Intrum Justitia. Godkjennelsen er betinget salg av Lindorffs datterselskap i Danmark, Estland, Finland og Sverige, og at Intrum Justitias datterselskap i Norge. Det sammenslåtte selskapet vil ha operasjoner i 23 land, og være Europas ledende i vår bransje

Denne rekrutteringen foretas av spesialistavdelingen Dfind IT. Les mer om oss på www.dfind.no