Vi styrker vår regnskapsavdeling - Oslo

Sendt: 10.07.2017
Sted:
Oslo
Kategori:
Økonomi, regnskap, lønn & innkjøp
Ansettelseform:
Heltid
Referansenummer:
99968289
Søknadsfrist:
31.07.2017
Kontakt:
Joachim Claeson
Telefonnummer:
+47 400 21 542

Introduksjon 

Ønsker du å arbeide med tall, men samtidig være med på å gjøre en forskjell for de som trenger hjelp i samfunnet? 

Kirkens Bymisjon er blitt tildelt TV-aksjonen i 2018 som vil gi økonomiavdelingen spennende utfordringer i årene som kommer. Bli med på denne flotte reisen som regnskapskonsulent i vårt regnskapsteam  . 

Stillingen som Regnskapskonsulent inngår i økonomiavdelingen med 22 ansatte fordelt på lønn, regnskap og controlling. Av disse 22 ansatte jobber 8 på regnskap internt med virksomheter i Oslo. Stillingen rapporterer til Teamleder for regnskap internt.

En sentral oppgave vil være å føre regnskap for Kirkens Bymisjon sine virksomheter. Vi ønsker deg med god regnskapsfaglig bakgrunn og med evne til å samarbeide godt med andre, samt dele kunnskap, erfaringer og informasjon. Du trigges av å levere høy kvalitet innen gitte frister. 

Avdelingen er i endring i forbindelse med moderniserings- og digitaliseringsprosesser. Dette stiller krav til engasjement og bidrag inn i endringsfaser og til høy systemkompetanse. 

Arbeidsoppgaver

 • Føre regnskap for flere forskjellige virksomheter og bidra sterkt i årsoppgjøret
 • Skanning, kontering og sende faktura på flyt, samt oppfølging av manglende attestasjoner
 • Bokføring av alle bilag, remittering/manuelle betalinger til leverandører samt utfakturering
 • Månedsavslutning, avstemming av resultat- og balanse, periodiseringer og avsetninger
 • Håndtering av merverdiavgift
 • Bidra i prosjekter i forbindelse med moderniserings- og digitaliseringsprosesser
 • Være en sparringspartner til avdelingen og virksomhetene

Kvalifikasjoner

 • Høyere økonomisk utdannelse
 • Erfaring med  å føre regnskap for flere virksomheter/kunder samtidig
 • Ønskelig med erfaring fra årsoppgjør og noter
 • Evne og lyst til å bidra aktivt inn i arbeids- og endringsprosesser
 • Erfaring med å utarbeide rutiner og følge opp disse
 • Høy systemkompetanse, gjerne fra Visma Business og Compello
 • God regnskapsforståelse med faglig interesse
 • God forståelse av lover og regelverk

Personlige egenskaper

 • Ansvarsfull og initiativrik
 • Evne til å arbeide selvstendig og i team
 • Endringsvillig og nytenkende
 • God til å kommunisere med ulike mennesker
 • Strukturert, systematisk og samvittighetsfull

Vi tilbyr

 • En rolle hvor du får være med på videreutviklingen av regnskapsfunksjonen i teamet i en endringsfase
 • En selvstendig og fleksibel rolle med god påvirkningskraft
 • Bli en del av en organisasjon med sterk samfunnsnytte/ansvar
 • Et uformelt og hyggelig miljø med god takhøyde
 • Faglig utfordrende oppgaver
 • Lønn etter overenskomsten mellom Virke og organisasjonene

For ytterlig informasjon, kontakt Advisor Joachim Claeson på tlf. 400 21 542 eller Senior Advisor i Dfind Finance and Accounting Ørjan B. Gamst på tlf. 957 29 725. Alle henvendelser vil bli behandlet konfidensielt.Organisasjonsbeskrivelse
Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo er en diakonal stiftelse med ca 1400 ansatte og like mange frivillige medarbeidere. Arbeidsfeltet omfatter tiltak innen sosial- og helsesektoren; bl.a rusfeltet, eldreomsorg, psykisk helsevern, arbeidsmarkedstiltak, boligutvikling, nærmiljø og frivillighet, arbeid blant barn, unge og familier, samt kirkelig arbeid. Samlet bokført kapital i konsernet Stiftelsen Kirkens Bymisjon Oslo utgjør ca. kr 1,2 mrd. Totale driftsinntekter i konsernet utgjør ca. kr 1 mrd. Ca 84 % av driftsinntektene består av offentlige tilskudd. Hovedkontoret er lokalisert i moderne lokaler i Tollbugata 3 i Oslo sentrum