om å jobbe som lege

Å jobbe som vikar hos oss gir de samme fordelene som hos en tradisjonell arbeidsgiver, samtidig som du også har muligheter til å forme din karriere som du vil. Du kan selv velge om du ønsker en tradisjonell ansettelse hos oss, eller om du foretrekker å drive ditt eget selskap.

lønn

Det er vårt mål å tilby alle våre kandidater konkurransedyktige betingelser. Lønn avtales etter oppdrag, og vil avhenge av blant annet lengde og lokalisasjon på oppdraget. Hvordan lønnen utbetales vil avhenge om du ønsker å være ansatt hos oss eller underleverandør.

kost og losji ved reise

Som ansatt hos oss besørger vi reise og bolig når du må jobbe borte fra hjemmet. Du vil før oppdraget begynner få hjelp til å booke reise og få informasjon om hvor du skal bo mens du jobber for oss.

kurs og kompetanseheving

Randstad tilbyr gratis kurs i avansert hjerte- og lungeredning, AHLR, til alle våre kandidater. Din kontaktperson kan også være behjelpelig med å diskutere muligheter for andre kurs og kompetanseheving basert på kompetansebehovet vi registrerer hos helseforetakene.

hva forventer vi av deg som kandidat?

Vi legger mye stolthet i å tilby norske helseforetak rett kompetanse til rett tid. Det krever mye av oss, men det kreves også noe av deg. Som kandidat for oss forventer vi derfor at du:

  • Representerer oss og våre verdier på en god måte
  • At du jobber selvstendig og kan faget ditt
  • At du så langt det lar seg gjøre bidrar både personlig og faglig der du kan
  • Tar kontakt om du har noen spørsmål, slik at vi sammen kan løse situasjoner som oppstår underveis i oppdraget

Til gjengjeld skal vi sørge for at du trives og at du får de utviklingsmulighetene og fleksibiliteten du ønsker.