Agrikjop | Randstad

praktisk informasjon knyttet til avtalen mellom Agrikjøp og randstad.

Denne siden er laget for å gi nyttig informasjon om avtalen mellom Agrikjøp og Randstad på et praktisk nivå for deg som bruker i Agrikjøp-systemet.


Her finner du lokale kontaktpersoner og annen informasjon relatert til avtalen. For detaljert informasjon henvises du til din avtaleansvarlig hos Agrikjøp


Kontaktinformasjon hos Randstad:

Ola Nordmann, tlf 555 3242, email@randstad.no