Leger uten grenser | Randstad

leger uten grenser.

Randstad Care har i en årerekke hatt et tett samarbeid med Leger Uten Grenser. Samarbeidet gjelder både Randstad Care, Randstad og Dfind. Gjennom samarbeidet ønsker Randstad å bidra til å gjøre det lettere for feltarbeidere å reise ut med Leger Uten Grenser. Vi ønsker også at Leger Uten Grenser skal tiltrekke seg flere feltarbeidere, og ser at vi gjennom vår kompetanse og nettverk kan bidra i dette arbeidet.

Har du lyst til å høre med om samarbeidet mellom Randstad og Leger Uten Grenser? Ta kontakt med oss på info@randstad.no

Les mer om Leger Uten Grenser her

om leger uten grenser

Leger Uten Grenser er en nøytral og uavhengig medisinsk hjelpeorganisasjon som redder liv og lindrer nød. De hjelper de som trenger det mest – uansett hvem, uansett hvor, uansett hvorfor.

Leger Uten Grenser gir nødhjelp til mennesker i krig, kriser og katastrofer, og til andre som mangler tilgang til grunnleggende helsetjenester. De varsler om overgrep og glemte kriser – fordi færre dør når flere vet

Vil du vite mer, klikk her