Oktobertreff2018 | Randstad

endringer i aml fra 1. januar er din bedrift forberedt?

Randstad inviterer til foredrag om endringer i Arbeidsmiljøloven;

  • Stortinget vedtok skjerpede regler 4. juni 2018 med virkning fra 1. januar 2019.
  • Styrking av faste ansettelser og innstramning i adgangen til innleie og vikariater

Advokat Nina Tennebekk fra NHO kommer og forteller hvordan de tolker endringene i aml, hvilke konsekvenser, hvilke muligheter ser man?

Det faglige opplegget blir i Randstad sine lokaler, etter dette går vi videre til Nøsteboden for sosial samling i ekte oktoberfeststil.

Velkommen til Randstad sitt oktobertreff!

Tid: fredag 26. oktober kl. 17.00
Sted: C. Sundtsgate 1
Pris: GRATIS

meld deg på