Oslo008052018 | Randstad

frokostseminar behandling av varslingssaker.

Velkommen til frokostseminar om behandling av varslingssaker, med Randstad og SANDS, 8. mai 2018 i Oslo.

seminar - illustrasjon

velkommen.

Sammen med SANDS inviterer vi til frokostseminar i SANDS sine lokaler i Cort Adelers gt. 33. Temaet er behandling av varslingssaker. Vi håper å se deg der. Vel møtt.

Tid: 08.05.2018 kl. 08.00-10.00
Sted: Cort Adelers gt 33, Oslo
Pris: GRATIS

Påmeldingsfrist 4. mai

meld deg på

behandling av varslingssaker

Det er stadig hyppigere bruk av ordet «varsling» når det reises kritikk av ulike slag i virksomheter og i mediene. Foredraget vil ta for
seg hvordan arbeidsgiver bør forholde seg til varsling som omfatter kritikk internt i virksomheten, og det tar bl.a. sikte på å besvare
følgende spørsmål:

  • Når er varsling nyttig og når er det en trussel mot virksomheten?
  • Hvilke plikter har arbeidsgiver, og hvilke roller bør HR og andre fylle ved varsling?
  • Hvordan går man best frem for å avklare om kritikken i et varsel er berettiget? Hvordan bør arbeidsgiver styre undersøkelsesprosessen og ta kostnadskontroll?
  • Hvilke konsekvenser skal varselet og kritikken få?
  • Hvordan kan arbeidsgiver styrke virksomhetens omdømme og tillit gjennom sin håndtering av varslinger?
  • SANDS' Varslingstjeneste – presentasjon av løsning og funksjonalitet

foredragsholdere:

Nicolai Skridshol, partner og advokat i SANDS
Lene Bollestad
, rådgiver i SANDS
Henning Heitmann, partner og advokat i SANDS

SANDS logo

Har du spørsmål om arrangementet? Ta kontakt med Lene Eriksen i Randstad på lene.eriksen@randstad.no.

meld deg på