Oslo10042018 | Randstad

frokostseminar organisasjoner i endring.

Velkommen til frokostseminar om organisasjoner i endring, med Randstad og SANDS, 10. april 2018 i Oslo.

Enhver virksomhet bør årlig evaluere om de er riktig organisert og om rollene besittes av personell med riktig kompetanse til å utøve de funksjoner virksomheten trenger fremover.

Endringer i organisering vil som regel medføre at noen stillinger bortfaller, nye stillinger oppstår og noen stillinger endrer innhold i større eller mindre grad. God planlegging av gjennomføring av en slik endringsprosess er avgjørende for at virksomhetens positive effekt av endringene skal bli best mulig.

seminar - illustrasjon

velkommen.

Sammen med SANDS inviterer vi til frokostseminar i SANDS sine lokaler i Cort Adelers gt. 33. Temaet er organisasjoner i endring. Vi håper å se deg der. Vel møtt.

Tid: 10.04.2018 kl. 08.00-10.00
Sted: Cort Adelers gt 33, Oslo
Pris: GRATIS

Påmeldingsfrist 6. april

meld deg på

program

  • Organisasjonsutvikling - en bevisst ledet prosess for endring  v/Rune Løberg
  • Hvordan planlegge og gjennomføre ledelse i endring v/Rune Løberg
  • Juridiske krav til prosessen ved gjennomføring av organisasjonsendring  v/Henning Heitmann
  • Hvordan trene og utvikle organisasjonen for å holde fokus og unngå konflikter i endringsprosesser v/Rune Løberg
  • Håndtering av ansattes rettslige innvendinger mot prosessen og de konklusjoner som trekkes – forhandlinger og søksmålsrisiko mv. v/Henning Heitmann

påmelding

Meld deg på innen 6. april ved å trykke på linken under. Har du spørsmål kan du kontakte Randstad på lene.eriksen@randstad.no

meld deg på

foredragsholdere

 

Rune Løberg fra Dfind

Rune Løberg
Senior Advisor
rune.loberg@dfind.no
Dfind, a randstad company

 

Henning Heitmann

Henning M. Heitmann
Partner
hmh@sands.no
SANDS