Når egne ansatte utgjør en risiko

Frokostseminar i Tønsberg 5. september 2017 kl. 08.00

Hvordan gå frem ved mistanke om at egne ansatte har begått straffbare forhold eller opptrådt grovt illojalt?


I alle virksomheter er risikoen for at egne ansatte begår kritikkverdige, grovt illojale eller straffbare handlinger til stede. Det kan involvere alt fra økonomisk utroskap og underslag, til trakassering og korrupsjon. Undersøkelser viser at så mange som en tredjedel av norske virksomheter har opplevd økonomisk kriminalitet de siste to år. Med nye sikkerhetsmessige utfordringer som følge av den teknologiske utviklingen og stadig mer sofistikerte måter å begå lovbrudd på, er det ingen grunn til å tro at trenden har snudd.

Ved mistanker om kritikkverdige forhold gjelder en rekke krav til hvordan prosessen med å kartlegge fakta bør foregå, og ikke minst hvordan involverte ansatte bør håndteres.

Våre fageksperter vil dele erfaringer og gi anbefalinger som arbeidsgiver bør kjenne til ved mistanke om straffbare forhold eller grov illojal opptreden av egne ansatte.

SANDS Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har i samarbeid med Randstad gleden av å invitere til dette frokostseminaret. Foredragsholderne er advokat | partner Nicolai Skridshol, spesialrådgiver Lene Eia Bollestad, senioradvokat Ketil Sellæg Ramberg og senioradvokatadvokat Johanne Ugulen Bærland. Foredragsholderne og representanter fra Randstad er tilgjengelige for videre samtale og spørsmål etter seminaret.

Tid: Tirsdag 5. september kl. 08.00 (foredragene avsluttes ca. kl. 10.30)

Sted: SANDS sine lokaler i Nedre Langgate 37, 3. etasje, i Tønsberg

Pris: GRATIS

Påmeldingsfrist 1. september 2017

Meld deg på her

 


Program 

08.00:   Enkel frokost står klar
08.30:   Velkommen ved advokat | partener Thomas Sando, SANDS og representanter fra Randstad
08.45:   Grov illojalitet på arbeidsplassen - mer utbredt enn mange tror. Ved advokat | partner Nicolai Skridshol og spesialrådgiver Lene Eia Bollestad 
09.00:   Mekanismer for avdekking - har man god internkontroll og en effektiv varslingsordning? Ved advokat | partner Nicolai Skridshol og spesialrådgiver Lene Eia Bollestad 
09.15:   Kaffepause 
09.30:    Faktaundersøkelser - hvordan gå frem ved et mottatt varsel eller mistanker om grov illojalitet? Ved advokat | partner Nicolai Skridshol og spesialrådgiver Lene Eia Bollestad 
09.45:    Personvern - hvordan sikre personvernet til alle berørte? Ved senioradvokat Ketil Sellæg Ramberg 
10.00:    Suspensjon - hvilke muligheter har arbeidsgiver til å suspendere ansettelsesforhold? Ved senioradvokat Johanne U. Bærland
10.15:    Avslutning og spørsmål 

 Til påmelding


SANDS Logo

"Vår ambisjon er å være «din viktigste rådgiver». Som din samarbeidspartner skal vi ligge i forkant og bidra til å skape muligheter og verdier for din virksomhet. I SANDS Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange kan vi jussen til fingerspissene - vår styrke ligger i at vi også bistår med kommersiell kompetanse." Les mer om SANDS Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange her