Når egne ansatte utgjør en risiko

Frokostseminar i Trondheim 4. april 2017 kl. 08.30

Hvordan gå frem ved mistanke om at egne ansatte har begått straffbare forhold eller opptrådt grovt illojalt?

I alle virksomheter er risikoen for at egne ansatte begår kritikkverdige, grovt illojale eller straffbare handlinger til stede. Det kan involvere alt fra økonomisk utroskap og underslag, til trakassering og korrupsjon. Undersøkelser viser at så mange som en tredjedel av norske virksomheter har opplevd økonomisk kriminalitet de siste to år. Med nye sikkerhetsmessige utfordringer som følge av den teknologiske utviklingen og stadig mer sofistikerte måter å begå lovbrudd på, er det ingen grunn til å tro at trenden har snudd.

Ved mistanker om kritikkverdige forhold gjelder en rekke krav til hvordan prosessen med å kartlegge fakta bør foregå, og ikke minst hvordan involverte ansatte bør håndteres.

Våre fageksperter vil dele erfaringer og gi anbefalinger som arbeidsgiver bør kjenne til ved mistanke om straffbare forhold eller grov illojal opptreden av egne ansatte.

Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange har i samarbeid med Randstad gleden av å invitere til dette frokostseminaret. Foredragsholderne er advokat | partner Nicolai Skridshol, advokat | partner Eirik Edvardsen, spesialrådgiver Lene Eia Bollestad og advokat Maja Bentzon Skei. Foredragsholderne og representanter fra Randstad er tilgjengelige for videre samtale og spørsmål etter seminaret.

Tid: tirsdag 4. april kl. 08.30 (foredragene avsluttes kl. 11.00)

Sted: Scandic Lerkendal, Klæbuveien 127 A, Trondheim

Pris: GRATIS

Påmeldingsfrist 30. mars 2017


Program 

08.30:   Enkel frokost står klar
09.00:   Velkommen ved salgssjef Nina Svendsen, Randstad
09.15:   Grov illojalitet på arbeidsplassen - mer utbredt enn mange tror. Ved advokat | partner Nicolai Skridshol og spesialrådgiver Lene Eia Bollestad 
09.30:   Mekanismer for avdekking - har man god internkontroll og en effektiv varslingsordning? Ved advokat | partner Nicolai Skridshol og spesialrådgiver Lene Eia Bollestad 
09.45:   Kaffepause 
10.00:    Faktaundersøkelser - hvordan gå frem ved et mottatt varsel eller mistanker om grov illojalitet? Ved advokat | partner Nicolai Skridshol og spesialrådgiver Lene Eia Bollestad 
10.15:    Personvern - hvordan sikre personvernet til alle berørte? Ved advokat Maja Bentzon Skei 
10.30:    Suspensjon - hvilke muligheter har arbeidsgiver til å suspendere ansettelsesforhold? Ved advokat | partner Eirik Edvardsen 
10.45:    Avslutning og spørsmål 

 Til påmelding


"Vår ambisjon er å være «din viktigste rådgiver». Som din samarbeidspartner skal vi ligge i forkant og bidra til å skape muligheter og verdier for din virksomhet. I Steenstrup Stordrange kan vi jussen til fingerspissene - vår styrke ligger i at vi også bistår med kommersiell kompetanse." Les mer om Advokatfirmaet Steenstrup Stordrange her