distriktssjef

daniel dvergsdal, randstad
omfang
fast
søk nå

om stillingen

arbeidsgiver
PostNord AS Avd Skei
arbeidssted
skei i jølster, vestland
kategori
Lager, transport og logistikk
sektor
Privat
omfang
fast
stilling
Fulltid
kontakt
daniel dvergsdal
telefon
+4740021564
e-post
daniel.dvergsdal@randstad.no
søknadsfrist
28.08.22
søk nå

stillingsbeskrivelse

Bli ein del av PostNord

Til vår terminal på Skei søkjer vi distriktssjef for Sogn og Fjordane.

PostNord tilbyr logistikk- og kommunikasjonsløysingar som gjer bedrifter og deira kundar meir konkurransedyktige. Vi ønskjer at alle skal sende og motta pakkar så smidig og enkelt som mogleg. Vi ser etter ein systematisk og effektiv person med gode leiareigenskapar og samarbeidsferdigheiter, som vil trivst i eit dynamisk miljø. Den rette kandidaten er ikkje redd for å "ta i eit tak", tek ansvar og er god på å følge opp arbeidsoppgåvene sine. Vi held det vi lovar, og saman gjer vi vårt beste for å gjere kvardagen enklare. Vi arbeider for å skape tillit til PostNord som ein del av samfunnet, for kundar og kollegaer

Som distriktssjef vil du ha ansvar for drift og oppfølging av vårt distribusjonsområde i Sogn og Fjordane. Avdelinga består av 11 medarbeidarar som står på for å levere service og kvalitet til våre kundar. Hos oss skal vi ha ein kultur der våre ansatte føler seg involvert i arbeidet med å oppnå gode resultat, og styrke tillit til PostNord. Du set menneske i fokus, og har eit ønskje om å vidareutvikle ei sunn drift og bygge ein god bedriftskultur. Vi har tru på at ved å kommunisere åpent, ærleg og tydeleg med eit kontinuerleg fokus på utvikling og involvering av dine medarbeidarar, vil du som distriktssjef lukkast med dette.

Vi søkjer deg som evnar å oppnå gode resultat gjennom aktivt leiarskap- og samarbeid med dine kollegaer. Du ser potensiale til kontinuerleg forbetringsarbeid, og du sørger for å etterfølgje vårt ledelsessystem - som er selskapets standard. God økonomisk- og forretningsforståelse og erfaring med budsjett- og resultatansvar er også viktig for å lukkast i rolla.

Stillinga er ein sentral funksjon som inngår i leiargruppa.

Bli ein del av PostNord
- Kva kan du forvente deg?
 
  • Stillinga som distriktssjef byr på spennande og utfordrande arbeidsoppgåver hos Nordens leiande aktør innan pakke- og logistikktenester
  • Vårt arbeidsmiljø kjenneteiknast ved eit stort mangfald av medarbeidarar med ulik bakgrunn, alder og erfaring. Hos oss vert du ein del av ein mangfaldig og kompetanserik arbeidsplass som skal bidra til gode resultat for PostNord i framtida
  • Vi har fokus på god opplæring og kontinuerleg utvikling av våre medarbeidarar slik at du vert sett i posisjon til å levere gode resultat, for kundar og kollegaer
  • Konkurransedyktige vilkår knytt til pensjon- og forsikringsordningar
 

Om dette høyrast interessant ut, håpar vi at du vil søkje på stillinga.
Informasjon vedrørande søknaden vert handsama konfidensielt, også overfor vår oppdragsgjevar dersom dette er eit ønskje. 

Politiattest er påkreve, og må leggast fram før tiltredelse, jf. Postlovens § 31.
Aktuelle kandidatar vert kontakta for intervju fortløpande.
Ved spørsmål om stillinga kan du kontakte rekrutterar Daniel Dvergsdal på tlf: 40021564.

Om arbeidsgiver

Vi gjør hverdagen enklere. PostNord er ledende innen pakke- og logistikktjenester til, fra og innen Norden. Vi sørger for posttjenester til privatpersoner og bedrifter i Sverige og Danmark, uavhengig av hvor de bor og jobber. PostNord forbinder selskaper, myndigheter og privatpersoner og muliggjør virksomhet, handel og kommunikasjon i Norden. Gjennom vår ekspertise og et sterkt distribusjonsnett utvikler vi forutsetningene for morgendagens netthandel, distribusjon, logistikk og kommunikasjon i Norden. I 2021 hadde konsernet 28 500 ansatte og en omsetning på 40,7 milliarder SEK. Morselskapet er et svensk aksjeselskap med konsernkontor i Solna. Besøk oss på www.postnord.com. I Norge er vi 1550 ansatte med 800 selvstendige sjåfører, og omsetter for cirka 5 mrd. kroner. Vi skal ha bransjens mest motiverte og kompetente medarbeidere. PostNord AS har hovedkontor ved Alfaset i Oslo. Besøk oss på www.postnord.no.