psykologspesialist

jannicke voss, randstad
omfang
vikariat
søk nå

om stillingen

arbeidsgiver
Randstad Care AS
arbeidssted
sandnes, rogaland
kategori
Helse
sektor
Offentlig
omfang
vikariat
stilling
Fulltid
kontakt
jannicke voss
telefon
+4797619260
e-post
jannicke.voss@randstad.no
søknadsfrist
Snarest
søk nå

stillingsbeskrivelse

Sommer på vestlandet?

Aktuelle avdeling består av en poliklinikk, et ambulant team, to sengeposter, en etterverns-poliklinikk og et FACT-team.
Ved DPS'et jobber behandlere noe på tvers av overnevnte enheter. Det meste av aktuelle oppdrag vil være knyttet til sengepostene, men det forventes at du er fleksibel og i stand til å bistå de andre enhetene også - dersom det er behov for det.


Arbeidsoppgaver vil være knyttet til :

  • Utredning og behandling

  • Deltakelse i henvisningsvurderinger

  • Deltakelse i tverrfaglige team og vurderingsmøter

  • Veiledning av psykologer

 

Litt mer informasjon om oppgaver knyttet til de ulike enhetene:

Akutt ambulant team:
Være tilgjengelig for de ansatte i teamet, delta på behandlingsmøte om behov. Det er psykiatrisk sykepleier / sykepleier som er godt kjent med arbeidet, som betjener telefonen. Det er ønskelig at psykologspesialisten kan være tilgjengelig ved behov.

Ettervernpoliklinikken (EVP):
Oppfølging av alvorlig psykisk syke personer i samarbeid med kommunen. De fleste pasientene tilknyttet EVP kommer til polikliniske samtaler på Varatun – samme bygg som sengepostene er. Om ansatte / kommunen vurderer forverring – kan det være aktuelt at EVP drar på hjemmebesøk. Aktuelt at psykologspesialist er med i samtaler ved behov. Oppfølging av TUD.

FACT-team:
Kjente ansatte tilstede gjennom hele sommeren, psykolog og overlege tilgjengelig. Oppfølgingen gjennomføres stort sett i pas hjem. Om behov for hjemmebesøk/vurderinger kan det være behov for psykologspesialistkompetanse, sammen med de ansatte ved FACT teamet.

Sengepostene:
Allmenpsykiatriske sengeposter; 13 sengeplasser på hver enhet - hvorav én er brukerstyrt. Her arbeider lege, psykolog, sykepleiere, vernepleiere, sosionom, helsefagarbeidere, og assistenter. De fleste pasientene kommer fra akuttposter, via intern henvisning eller meldt direkte fra akuttmottaket (AMC2).


I perioden vil det være overlege tilgjengelig, men pga vakter, er det noen dager at overlegen ikke er tilstede på Varatun. Disse dagene vil det være tilgjengelig overlege ved andre enheter.

 Oppstart: Juni
Varighet: 6. juni - 2. september (mest prekært er perioden 27. juni - 22. juli)
Arbeidstid: Mandag - fredag, klokken 8 til 16


 

Gjennom Randstad Care får du:

  • Gode betingelser
  • Fast kontaktperson; jeg følger deg opp både før, under og etter oppdraget - på dine premisser
  • Dekket reise og bolig
  • Fleksible arbeidsforholdRing eller send meg en mail om du er interessert i å høre mer om selve oppdraget, muligheter og betingelser.

Jeg håper å høre fra deg!

 

Om arbeidsgiver

Randstad Care leier ut sykepleiere, leger og annet helsepersonell til helsevesenet, både det offentlige og det private, over hele Norge. Selskapet har en av landets største bemanningsavtaler med alle sykehusene i landet. Vi er leverandør nummer en i Helse Nord, Helse Midt-Norge, Helse Vest og har ledende plassering i Helse Sør-Øst.Randstad Care er en en del av Randstad, som er verdens største selskap innen bemanning og rekruttering. Selskapet er til stede i 38 land over hele verden, og har en topp-tre markedsposisjon i halvparten av disse. Randstad er børsnotert.