ledige stillinger.

Randstad har 13 stillinger. Vår fremste sektorer er: Industri og produksjon (7), Lager, transport og logistikk (3) og Annet (1). Våre tilgjengelige 13-stillinger er av følgende typer: Fast (8), Contract (3) og Konsulent (2).