humor er lønnsomt

Ledere og ansatte er enig i at humor på jobben gir bedre trivsel, færre sykemeldinger og lavere turnover. Humor er rett og slett lønnsomt.

Norske ledere har en jobb å gjøre her. Når vi vet at en god latter bokstavelig talt kan forlenge arbeidslivet, bør det være i alles interesse å skape et humørfylt arbeidsmiljø. Selvsagt uten at det går på bekostning av profesjonalitet, effektivitet og kvalitet, sier Eivind Bøe i Randstad.
Han peker på at årets RAMA viser at norske ledere jevnt over er mindre opptatt av humor enn sine ansatte. Bøe mener myten om at humor gjør oss lite e ektive og mindre målrettede, må avlives.
– Humor på arbeidsplassen gir både færre syke- meldinger, mindre turnover og høyere måloppnåelse. Det er rett og slett veldig lønnsomt å ha det gøy, sier han.

6 av 10 vil bli på grunn av humor

Det er en oppfatning han deler med majoriteten av norske arbeidstakere. Her sier 8 av 10 seg uenige i påstanden om at humor på arbeidsplassen bidrar til mindre e ektivitet. Bortimot like mange er også uenige i påstanden om at humor på arbeidsplassen reduserer konsentrasjonen om arbeidsoppgavene.
– Jeg tror glade og fornøyde arbeidstakere skaper bedre resultater. Arbeidsglede gir resultater, sier Bøe.
Undersøkelsen støtter også opp under påstanden om at humor kan bidra til lavere grad av kostbar turnover på arbeidsplassen. 6 av 10 blant arbeidstakerne,
og like mange ledere, opplever nemlig at humor på arbeidsplassen bidrar til at arbeidstakere sjeldnere bytter arbeidsplass.
– Dette er nok et bevis på at humor er lønnsomt. Medarbeidere som har det hyggelig på jobben, og som opplever at humor verdsettes på arbeidsplassen, har jevnt over høyere trivsel enn andre arbeidstakere, og blir lenger i jobben, sier Bøe.

Latter gir færre sykemeldinger

Også kostbart sykefravær går ned når man har det
gøy på jobben. Respondentene i årets RAMA er
av den oppfatning at humor også bidrar til færre sykemeldinger. 6 av 10 blant de spurte sier at trivsel på jobben og en arbeidsplass preget av humor gir færre sykemeldinger.
– Man skal ikke undervurdere betydningen av trivsel og velvære. Relasjoner er svært viktig for oss mennesker, og her i Norge er vi verdibaserte i arbeidslivet. Dette betyr at følelser og samhold er en naturlig, integrert
del av arbeidslivet vårt. At hele 6 av 10 arbeidstagere mener at humoristisk sans faktisk gir økt tillit, og at 1 av 4 mener at humoristisk sans er viktig for ens egen leder.
– Ledere må ta humor på alvor, avslutter han.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eivind Bøe
Adm. direktør Randstad Norway
Telefon: +47 90 99 81 50
eivind.boe@randstad.no

Om Randstad

Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft. Selskapet har daglig mer enn 600 000 ansatte i 40 land, og omsatte i 2016 for 20,7 milliarder Euro. Randstad ble grunnlagt i 1960 av to studenter, er i dag børsnotert i Amsterdam og har hovedkontor i Diemen, Nederland. (www.randstad.com) I Norge har Randstad 18 kontorer over hele landet som tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. I 2016 kjøpte Randstad det nordiske bemanningsselskapet Proffice Group som samme høst byttet navn til Randstad. Les mer på www.randstad.no.