hver tredje får ikke ut sitt fulle potensial på jobben.

Hver tredje ansatte i privat sektor synes ikke han eller hun får ut hele sitt potensial i sin nåværende jobb. Her kommer Norge dårligst ut i Europa i en internasjonal undersøkelse blant arbeidstagere i 33 land.

Mens ni av 10 grekere, syv av 10 dansker og 73 prosent av svenskene svarer at de får realisert sitt fulle potensial i jobben, svarer bare 63 prosent av de norske respondentene det samme. Sammen med Sveits scorer Norge  dermed dårligst på dette spørsmålet i den internasjonale arbeidsmarkedsanalysen Randstad Work Monitor.

25.000 privatansatte i 33 land deltar i undersøkelsen, der kompetanseheving og etterutdanning er blant temaene i den ferske kvartalsrapporten.

-På global basis mener hele ni av 10 at regelmessig påfyll av kunnskap og kompetanse er nødvendig for å forbli attraktiv som arbeidstager. Syv av 10 nordmenn mener de trenger mer trening og/eller utdannelse for å holde seg oppdatert, mens tre av fire har deltatt på seminarer, kurs, workshops eller studier siste 12 måneder for å holde seg oppdatert, forteller administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad.

95 prosent av de norske respondentene mener at kompetanseheving og kunnskapsoppdatering er deres eget, og ikke arbeidsgiverens, ansvar.

-Godt over halvparten – 64 prosent – er til og med villige til å organisere og betale for dette selv. Det vitner om en sterk egenvilje til å henge med og stadig bli bedre på norske arbeidsplasser. Og det er ingen signifikante forskjeller mellom kvinner og menn, eller mellom ulike aldersgrupper blant de spurte sier Bøe.

På ett område i undersøkelsen skiller Norge seg imidlertid negativ ut sammenlignet med de fleste andre land i undersøkelsen. Mens et globalt snitt på 74 prosent svarer at de får ut sitt fulle potensial i jobben, er den norske andelen bare 63 prosent. Det betyr at omtrent hver tredje ansatt mener de har mer å yte enn de får anledning til å vise i sin nåværende jobb.

Her er noen funn fra tredje kvartalsrapport av Randstad Workmonitor 2017:

75 prosent (globalt snitt) synes de får ut sitt fulle potensial i sin nåværende jobb:

Fem på topp:

1. Hellas                     90%
2. Malaysia                90%
3. Tyrkia                    89%
4. Tsjekkia                 87%
5. India                       87%

…18. Sverige               71%
…21. Danmark           69%

Fem på bunnen:

29. Storbritannia      64%
30. Sveits                   63%
31. Norge                  63%
32. Argentina            61%
33. Japan                   55%

67 prosent (globalt snitt) er villige til å betale for jobbrelaterte aktiviteter (kurs, etterutdanning, seminarer etc.) av egen lomme:

Fem på topp:

1. Mexico                   96%
2. Chile                       91%
3. India                       90%
4. Argentina              89%
5. Brasil                     88%

..20. Norge                  64%
..24. Sverige                61%

Fem på bunnen:

29. Danmark             52%
30. Nederland           51%
31. Belgia                   49%
32. Frankrike            43%
33. Japan                   41% 

For ytterligere kommentarer eller informasjon, kontakt gjerne Eivind Bøe, administrerende direktør for Randstad Norge, på telefon 909 98 150. (Eventuelt markedssjef Christian Børresen, telefon 992 62 869)