nordmenn er mindre opptatt av sjefens alder enn mange andre.

Bør din nærmeste sjef være eldre eller yngre enn deg selv? I en ny, internasjonal meningsmåling svarer åtte av 10 nordmenn at alder ikke betyr så mye. Halvparten foretrekker likevel at sjefen er eldre enn dem selv. 

Den nærmeste lederen er tradisjonelt sett eldre enn sine medarbeidere. I den globale arbeidsmarkedsanalysen Randstad Workmonitor, i regi av bemannings- og rekrutteringskjempen Randstad, svarer 69 prosent av de mer enn 25.000 intervjuede arbeidstagerne, at de foretrekker at deres nærmeste sjef er like gammel eller eldre enn dem selv.  

53 prosent av de norske ansatte som deltok i undersøkelsen, ønsker en like gammel eller eldre leder å rapportere til. Av arbeidstagere i de 34 landene, i privat sektor som deltok i undersøkelsen, er det bare i Polen at de ansatte er mindre opptatt av at sjefen skal være elder enn dem selv.

-Nordmenn er mer åpne for at alder ikke er en hindring når du er sjef, enten du er yngre eller eldre enn dine medarbeidere. Jeg tror dette blant annet kan henge sammen med at den norske lederstilen er mer åpen og inkluderende enn i mange andre land. Det viktigste for oss er tross alt at sjefen er inspirerende og åpen, sier administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

I den samme undersøkelsen svarer èn av fem nordmenn at de foretrekker en sjef som er yngre enn dem selv.  83 prosent de norske respondentene svarer samtidig at sjefen alder ikke er vesentlig, så lenge vedkommende er en inspirerende leder. Like mange oppgir at sin nærmeste leder er flink til å jobbe sammen med forskjellige generasjoner. 

-Andelen som jobber er i stadig vekst, og spennet i alder vil være mye større fremover, etter som arbeidsstyrken både lever og jobber  mye lengre en tidligere. Det digitale skiftet krever ny kunnskap, og åpner for at yngre ledere kommer hurtig til toppen. Det er noe eldre arbeidstagere blir nødt til å forholde seg til. Eldre ansatte må på lik linje med de unge akseptere at de ikke vet alt. Nøkkelen er fokus på kommunikasjon og åpen dialog, samt en grunnleggende respekt for at alder og dyktighet ikke automatisk henger sammen. Også lederskap handler om åpen etablering og forhandling om forventninger, sier Eivind Bøe.

I den samme undersøkelsen svarer ni av 10 nordmenn at de foretrekker å jobbe i team som består av ulike aldersgrupper.

-I arbeidslivet er det ofte mye fokus på sammensetning av team bestående av ulike personligheter, kunnskaper og kjønn. Fokus på ulike aldersgrupper har kanskje ikke fått like mye oppmerksomhet, men jeg synes det er positivt at undersøkelsen også setter fokus på alderssammensetning, og at så mange er positive til et bredt spekter av generasjoner i teamene, sier Eivind Bøe.

Her er noen resultater fra undersøkelsen:

”Jeg foretrekker at min nærmeste sjef er like gammel eller eldre enn meg selv”:

Globalt gjennomsnitt: 69%

Fem land på topp:

HongKong                   86%
Kina                            85%
Malaysia                     81%
Hellas                         82%
India                           80%

Fem land i bunnen: 

Portugal                     59%
Danmark                    58%
Norge                         53%
Nederland                 52%
Polen                          47%

For flere detaljer fra undersøkelsen, eller ytterligere kommentarer kontakt gjerne Eivind Bøe, administrerende direktør for Randstad Norge, på telefon 909 98 150.(eventuelt markedssjef Christian Børresen, telefon 992 62 869)

Om undersøkelsen:

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 34 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika.

Randstad Workmonitor publiseres fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen mobilitet jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Den kvantitative studien er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Den minimale størrelsen på utvalget er 500 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Over 25.000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.

Om Randstad:

Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft. Selskapet håndterer daglig mer enn 600 000 ansatte i 39 land, og omsatte i 2017 for 23,3 milliarder Euro. Randstad ble grunnlagt i 1960 av to studenter, er i dag børsnotert i Amsterdam og har hovedkontor i Diemen, Nederland. (www.randstad.com) I Norge har Randstad 18 kontorer over hele landet som tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. I 2016 kjøpte Randstad det nordiske bemanningsselskapet Proffice Group som samme høst byttet navn til Randstad. Les mer på www.randstad.no.