nordmenns appetitt på jobbskifte dramatisk redusert siste halvår.

Randstad Workmonitor er verdens største arbeidsmarkedsanalyse, og gjennomføres blant mer enn 25.000 arbeidstagere i privat sektor. Hvert kvartal måler undersøkelsen også pulsen på i hvilken grad den ansatte har skiftet jobb siste halvår, eller aktivt er på leting etter ny arbeidsplass.

-Vi startet denne pulsmålingen for over 10 år siden, og i denne perioden har mobiliteten i det norske arbeidsmarkedet steget jevnt og trutt, i takt med den internasjonale trenden, forteller administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

I andre kvartal i år gjorde Norge et kraftig byks oppover, og noterte en foreløpig toppnotering på indeksen. Da svarte 17 prosent  blant annet at de hadde skiftet arbeidsgivere de siste seks månedene, mens hele én av tre oppgav at de enten var i aktiv søkeprosess eller orienterte seg i arbeidsmarkedet.

-I løpet av tredje og fjerde kvartal er dette bildet kraftig endret. På seks måneder er den norske nedgangen på hele 12 prosent i antallet som ser for seg at de har en ny arbeidsgiver det neste halve året. Ingen andre land i undersøkelsen kan vise til tilsvarende stup på mobilitetsindeksen, og Norge er nå tilbake på 2013-nivå etter fire år med stigende appetitt på nye utfordringer, sier Eivind Bøe.

Riktignok svarer 20 prosent av de norske respondentene at de har skiftet jobb siste halvår. Men bare ni prosent opplyser at de nå er på aktiv jobbjakt. Nordmenns appetitt på jobbskifte er dermed blitt dramatisk redusert det siste halve året.

Bøe mener det dramatiske temperaturskiftet kan ha mange forklaringer.

-Undersøkelsen viser nå at vi igjen har de mest fornøyde arbeidstagerne i hele Europa, og på verdensbasis er det bare arbeidstagerne i Mexico og India som er mer fornøyde enn oss. Dessuten lever vi i et politisk stabilt land, der oljeprisene stiger og arbeidsledigheten synker. Det virker som om tryggheten og optimismen er tilbake for fullt i norsk, privat sektor, sier Eivind Bøe.

Randstads mobilitetsindeks måler også hvorvidt de ansatte er fokusert på å bli forfremmet. Bare fem prosent i Norge svarer at de er svært fokusert på dette, mens 31 prosent svarer ”litt fokusert”. Også her havner Norge nederst på rangeringen - bare slått av Sverige, der totalt 35 prosent er har fokus på forfremmelser.

Her er landene med de mest fornøyde arbeidstagerne (”fornøyd” eller ”svært fornøyd”):

1. Mexico                   83%
2. India                       82%
3. Norge                     79%
4. USA                        79%
5. Danmark               78%

Om undersøkelsen:

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 33 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika.

Randstad Workmonitor publiseres fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen mobilitet jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Den kvantitative studien er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Den minimale størrelsen på utvalget er 500 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Over 25.000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.

Om Randstad:

Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft. Selskapet har daglig mer enn 600 000 ansatte i 40 land,og omsatte i 2016 for 20,7 milliarder Euro. Randstad ble grunnlagt i 1960 av to studenter, er i dag børsnotert i Amsterdam og har hovedkontor i Diemen, Nederland. (www.randstad.com) I Norge har Randstad 18 kontorer over hele landet som tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. I 2016 kjøpte Randstad det nordiske bemanningsselskapet Proffice Group som samme høst byttet navn til Randstad. Les mer på www.randstad.no.