norske ansatte ønsker læring – tror gullklokkas tid for lengst er forbi

Hver tredje arbeidstager, som deltok i en global undersøkelse, mener fenomenet ”livslangt ansettelsesforhold” for lengst er borte. 87 prosent sier at kontinuerlig læring er den viktigste måten å sikre at man forblir en attraktiv ansatt.

Undersøkelsen Randstad Workmonitor omfatter mer enn 25.000 ansatte i privat sektor, i 33 land. I en fersk kvartalsrapport svarer syv av 10 at tiden for livslang ansettelse hos samme arbeidsgiver for lengst er borte.Hele 62 prosent av de norske arbeidstagerne som har deltatt i verdens største arbeidslivsbarometer, er enige i dette. Også våre svenske og danske kolleger svarer et rungende ja på spørsmålet om dette fenomenet nå er utryddet i den privateide delen av arbeidslivet.

-Ingen utdannelser eller yrkesvalg gir lenger garanti for livslang ansettelse. De siste 20 årene har omstillingstakten i arbeidslivet gradvis økt ganske betydelig, og gjennomsnittlig ansettelsesforhold i privat sektor er nå på fem år. Konseptet med samme arbeidsgiver gjennom hele yrkeskarrieren har gått ut på dato for en stund siden. Ønsker du gullklokka, er det bedre å kjøpe den selv, sier administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge, med referanse til ordningen om gravert gullklokke som heder for 25 års tro tjeneste i bedriften.

-De fleste ønsker nå en bredere bakgrunn for å ha flere bein å stå på i arbeidslivet, samtidig som bedriftenes behov har endret seg radikalt. Nye generasjoner i arbeidslivet er mer søkende og utålmodige, og de eldre er også mer villige til å oppsøke nye utfordringer. Perioder med nedbemanninger oppleves etterhvert stadig mindre dramatisk, fordi historien viser at konjunkturene og jobber kommer tilbake. Samlet skaper dette et mer fleksibelt arbeidsliv. At livslang ansettelse nærmest er borte, innebærer ingen dramatikk. Det er et helt naturlig bilde av tidsånden i norsk og internasjonalt arbeidsliv, sier Eivind Bøe.

I undersøkelsen svarer hele 87 prosent at kontinuerlig læring er den beste måten å sikre at man er en attraktiv ansatt. Også her er nordmenn på linje med resten av verden (86 prosent), mens andelen som er opptatt av læring er vesentlig lavere i Sverige. Her svarer bare fire av 10 at kontinuerlig læring er nødvendig for å opprettholde attraktivitet som arbeidstager.