rekordmange tror de vil skifte jobb neste halvår.

Andelen ansatte i privat sektor som forventer å skifte jobb de neste seks månedene, er den høyeste på 10 år i Norge. Det viser fersk mobilitetsundersøkelse i privat sektor, gjennomført i 33 land.

-Nordmenns appetitt og bevissthet på jobbskifte har aldri vært høyere siden vi startet med denne kvartalsvise pulsmålingen for 10 år siden. Nå viser viser mobilitetsindeksen at fem prosent flere arbeidstagere enn for bare tre måneder siden ser for seg at de har en ny arbeidsgiver i løpet av det neste halve året. Med det gjør Norge det største index-spranget blant alle de 33 landene i undersøkelsen, sier administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

Randstad Workmonitor er verdens mest omfattende arbeidsmarkedsanalyse, og tar hvert kvartal pulsen på mer enn 25.000 ansatte i 33 land, i privat sektor. Undersøkelsen måler blant annet i hvilken grad den ansatte har byttet jobb siste halvår, eller forventer å skifte jobb innenfor det kommende halvåret.

-Fra 2007 har mobiliteten i arbeidsmarkedet økt kraftig i Norge, helt i takt med den internasjonale trenden. Men at Norge nå gjør et så kraftig sprang på indexen, fra første til andre kvartal, kan være et tydelig signal på endringene i arbeidsmarkedet kommer hurtigere og kraftigere til oss enn tidligere, sier Bøe.

I undersøkelsen svarer 17 prosent av de intervjuede norske arbeidstagerne at de har skiftet arbeidsgiver de siste seks månedene. Èn av tre oppgir dessuten at de enten er i aktiv søkerprosess, eller orienterer seg rundt i arbeidsmarkedet, hvilket innebærer en liten økning fra forrige kvartal. Denne temperaturmålingen viser altså at appetitten på nye utfordringer kan stige ut over i 2017.

-Nye jobber skapes, mens andre forsvinner. Endringene skjer hurtigere enn før. Jeg tror dette er en utvikling som både arbeidsgivere og arbeidstakere bidrar til. Arbeidsgivere trenger stadig ny kompetanse, og vil ansette folk som innehar denne kompetansen. Samtidig ser vi at det å lære og utvikle seg blir viktigere og viktigere for de fleste ansatte, sier Bøe.

-Å skifte jobb kan nettopp være en slik mulighet for å lære noe nytt. For eksempel har den sterke økningen i nordmenn som ønsker å jobbe som konsulenter og vikarer være et tegn på nettopp viktigheten av skifte å jobb for å utvikle engen kompetanse, sier Eivind Bøe.

Randstad Workmionitor måler også de mest og minst tilfredse arbeidstagerne globalt. Jobbtilfredsheten er fortsatt høyest i India og Mexico (82 prosent), mens Østerrike (79 prosent) Danmark (79 prosent) og Norge (77 prosent) har de mest fornøyde arbeidstagerne i Europa.