seks av ti nordmenn har stor frihet i arbeidsdagen.

Seks av ti norske arbeidstagere i privat sektor oppgir å ha friheten til å organisere og prioritere sin egen arbeidsdag, viser ny internasjonal undersøkelse.

Fire av ti nordmenn oppgir samtidig at sjefen forteller dem hvordan de skal prioritere i arbeidsdagen, viser årets første kvartalsrapport av den globale arbeidsmarkedsundersøkelsen Randstad Workmonitor. Bedriftsledere og mellomledere i New Zealand, USA og Storbritannia ligger i verdenstoppen i å gi de ansatte frihet, mens Norge plasserer seg midt på treet blant de 33 landene i undersøkelsen.

Minst frihet til selv å prioritere har arbeidstagere i Hong Kong, Ungarn, India og Kina

Drøyt halvparten av arbeidstagerne i Norge – 52 prosent - foretrekker å jobbe på kontoret eller arbeidsplassen, mens like mange vil jobbe hjemmefra eller fra et annet sted enn kontoret.

I den samme undersøkelsen oppgir hver tredje nordmann at de har regelmessige teammøter via videokonferanse, mens to av tre foretrekker å møtes ansikt til ansikt for å holde alle oppdatert og koordinert.

-Norge er faktisk et av de 33 landene som deltar i undersøkelsen der andelen som bruker videokonferanse er lavest, forteller administrerende direktør Eivind Bøe i Randstad Norge.

I India og Kina oppgir tre av fire at de deltar i regelmessige videomøter fremfor å møtes ansikt til ansikt.

-De viktigste årsakene er antagelig så mange nordmenn opplever at møter ansikt til ansikt skaper relasjoner til kunder og kolleger. Vi er mer sosialt anlagt jobbmessig. Noen føler seg også isolert dersom de ikke kommer på jobb, mens andre gjør det fordi man ønsker å bli sett – eller fordi sjefen krever det. Grunnen kan også være at arbeidstageren ikke har utstyr eller verktøy man trenger for å jobbe utenfor arbeidsplassen, sier Bøe.

Dette støttes av tall i Randstad Workmonitor, der hele 45 prosent av de norske respondentene svarer at arbeidsgiveren forsyner dem med tekniske løsninger for fleksibelt arbeid utenfor kontor eller arbeidsplassen.

-Akkurat på dette spørsmålet finner vi noen interessant kjønnsforskjeller. Mens nesten 65 prosent av de mannlige respondentene oppgir at sjefen forsyner dem med teknisk utstyr for å jobbe hjemmefra, svarer bare 43,5 prosent av kvinnene det samme. Grunnen er antagelig at mange kvinner fortsatt velger såkalte kvinneyrker, som for eksempel omsorgsyrker. Mange av disse jobbene er av en slik art at jobb utenfor arbeidsplassen ikke er forenelig med arbeidsoppgavene, sier Eivind Bøe.

Over 25.000 arbeidstagere, i privat sektor i 33 land, deltar i spørreundersøkelsen Randstad Workmonitor.

For flere detaljer fra undersøkelsen, eller ytterligere kommentarer kontakt gjerne Eivind Bøe, administrerende direktør for Randstad Norge, på telefon 909 98 150. (Eventuelt markedssjef Christian Børresen, telefon 992 62 869).

Om undersøkelsen:

Randstad Workmonitor ble lansert i 2003, og dekker nå 33 land verden rundt – i Europa, Asia, Australia og USA/Canada og Sør-Amerika.

Randstad Workmonitor publiseres fire ganger i året, noe som gjør både lokale og globale trender innen mobilitet jevnlig synlig over tid. Indexen sporer ansatt tillit og fanger forventninger rundt sannsynligheten for å endre arbeidsgivere innenfor en seks måneders tidsramme, gir en helhetlig forståelse av jobben markedet følelser og ansattes trender. I tillegg til å måle mobilitet, er også medarbeidertilfredshet og personlig motivasjon, samt et roterende sett av temaspørsmål en del av undersøkelsen.

Den kvantitative studien er utført via en elektronisk spørreundersøkelse blant en befolkning i alderen 18-65, som arbeider minst 24 timer i uken i en betalt jobb (ikke selvstendig næringsdrivende). Den minimale størrelsen på utvalget er 500 intervjuer per land, men så mange som 800 respondenter kan være spurt i flere land. Over 25.000 respondenter deltar i hver kvartalsundersøkelse.

Om Randstad:

Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft. Selskapet har daglig mer enn 600 000 ansatte i 39 land, og omsatte i 2017 for 23,3 milliarder Euro. Randstad ble grunnlagt i 1960 av to studenter, er i dag børsnotert i Amsterdam og har hovedkontor i Diemen, Nederland. (www.randstad.com) I Norge har Randstad 18 kontorer over hele landet som tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. I 2016 kjøpte Randstad det nordiske bemanningsselskapet Proffice Group som samme høst byttet navn til Randstad. Les mer på www.randstad.no