sterk tro på fremtidens arbeidstakere.

Norske ledere og arbeidstakere er samstemte. Over 9 av 10 har tro på at unge arbeidstakere kan bidra til å løse utfordringene i fremtidens arbeidsliv.

Årets RAMA (Randstad Arbeidsmarkedsanalyse) er den 23. i rekken, og har denne gangen sett nærmere på tillit og tiltro i norsk arbeidsliv. 1000 ledere og 1000 arbeidstakere har reflektert rundt utfordringene og mulighetene som vil prege arbeidslivet i fremtiden. Funnene er krystallklare på spesielt ett punkt: Vi har sterk tro på at dagens unge arbeidstakere kan bidra til å løse utfordringene i morgendagens arbeidsliv. Administrerende direktør i Randstad, Eivind Bøe, synes tallene er svært gledelige.

– Dagens unge jobber hardt, er vant til omstilling og endring, og har en teknologisk forståelse som sitter i fingerspissene. Denne gruppen vil være bærebjelken i morgendagens arbeidsliv, og at de scorer så høyt i tillit blant resten av arbeidsstokken er selvsagt gode nyheter for fremtiden, sier Bøe.

Større tro på ungdommen enn tidligere

Tallenes tale er også tydelige når det gjelder dagens ungdom sammenlignet med de foregående generasjonenes ungdommer. Hele 7 av 10 opplever nemlig at de har større tiltro til dagens ungdom, sammenlignet med hvordan tidligere generasjoner hadde tro på "sin tids" ungdom.

Leder i Norsk Studentorganisasjon (NSO) og representant for 230.000 studenter i Norge, Mats Johansen Beldo, er ikke overrasket over tallene. Han synes likevel det er hyggelig å høre om den sterke tiltroen til medlemmene han representerer.

– Dagens studenter er lidenskapelig opptatt av studiene sine. De er stolte over fagene de studerer. At resten av befolkningen har så høy tillit til dem, er selvsagt gledelig. Det er jo tross alt de som skal redde verden, og jeg er derfor ikke overrasket, sier Johansen Beldo.

Han er samtidig tydelig på at det ikke bare er opp til studentene og de unge arbeidstakerne å sørge for at norsk arbeidsliv vil være godt rustet også i fremtiden.

– Vi etterlyser en større investering i utdannings- sektoren. Vi er mot en ukritisk økning i antall studieplasser hvis man ikke samtidig tilrettelegger
for flere forelesningssaler og bedre undervisnings- muligheter. Norske studenter ønsker seg også et tettere samarbeid med næringslivet, og vil ha mer praktisk arbeidstrening inn i utdannelsen, sier Beldo.

Høy tiltro til egne evner

Eivind Bøe i Randstad deler NSOs oppfatning av
dagens unge. Som leder i Randstad har han en klar formening om dagens unge; de er sultne på erfaringer og utfordringer, samtidig som de vet at den jobben de begynner i garantert ikke er den de skal ha resten av livet. Årets RAMA avdekker også at både arbeidstakere og arbeidsgivere har sterk tiltro til egne evner. Hele 93 prosent av arbeidstakerne, og 89 prosent av lederne mener de har den kompetansen som trengs for å bidra i morgendagens arbeidsliv. Og de yngste har størst tro på seg selv.

– At de unge har sterk tro på egne evner, er gjerne ikke så overraskende. Ungdom har en naturlig trygghet på egne evner. Og med økt kunnskapsnivå, endringsvilje og høy teknologisk kompetanse, er de unge godt rustet for de utfordringer vi står overfor. Unge i dag har også mer arbeidslyst enn ryktene kanskje skal ha det til, mener Bøe.

Han tror at den høye tiltroen resten av arbeidsmarkedet kontinuerlig har til egne evner, kan linkes til et ønske om faglig utvikling.

Ledere ikke bekymret for manglende teknologisk kompetanse

Årets undersøkelse avdekker også at det er mindre bekymring knyttet til teknologisk kompetanse hos ledere, enn det man kanskje skulle anta. 71 prosent av arbeidstakerne har tiltro til at deres ledere har god nok digital kompetanse til at de kan være ledere også om noen år. Lederne selv har enda litt høyere tillit til egen kompetanse. Totalt 76 prosent av dem sier nemlig at dagens ledere har en digital kompetanse som gjør dem egnet til å lede også om noen år.

– Det er betryggende at det er såpass stor samstemthet om hvordan ledere oppfatter seg selv, og hvordan arbeidstakerne oppfatter dem, sier Bøe.

For ytterligere informasjon, kontakt:

Eivind Bøe
Adm. direktør Randstad Norway
Telefon: +47 90 99 81 50
eivind.boe@randstad.no

Om Randstad

 

 

Randstad er en av verdens største aktører innen fleksibel arbeidskraft. Selskapet har daglig mer enn 600 000 ansatte i 40 land, og omsatte i 2016 for 20,7 milliarder Euro. Randstad ble grunnlagt i 1960 av to studenter, er i dag børsnotert i Amsterdam og har hovedkontor i Diemen, Nederland. (www.randstad.com) I Norge har Randstad 18 kontorer over hele landet som tilbyr tjenester innen rekruttering, bemanning og HR-løsninger. I 2016 kjøpte Randstad det nordiske bemanningsselskapet Proffice Group som samme høst byttet navn til Randstad. Les mer på www.randstad.no