PAMA 1: Sommervikarer

450 norske bedrifter om bruk av sommervikarer, hvor mange nye arbeidsplasser som blir skapt og i hvilke sektorer ansettelsene kommer.