PAMA 10: Midlertidige vs faste ansettelser; utfordringer og muligheter

2400 norske bedriftsledere og arbeidstakere om midlertidige ansettelser vs. faste; utfordringer og muligheter, viktigheten av et fleksibelt norsk næringsliv, egen karriere og syn på arbeidssituasjon, samt drømmesjefstypen. 1 av 2 bedriftsledere hevder økt tilgang til flere midlertidige ansettelser vil kunne bidra til at de ansetter flere. Til tross for at flere ledere er tilbakeholdne med å ansette i faste stillinger svarer 3 av 4 at om en midlertidig ansatt er dyktig og uvurderlig nok for bedriften, får vedkommende fast ansettelse.