PAMA 11: Det kjønnsdelte markedet

2500 bedriftsledere og arbeidstakere om det kjønnsdelte arbeidsmarkedet; den vanskelige likevekten, årsaker til lønnsforskjeller og likestillingsdebatten. Rekruttering og sysselsetting, samt kommentarer fra en sjefsøkonom.