PAMA 12: Innvandrere i arbeidslivet

2 200 bedriftsledere og arbeidstakere om innvandrere i arbeidslivet, eldrebølgen og møtekultur anno 2010.