PAMA 13: Feilansettelser

2 200 bedriftsledere og arbeidstakere om feilansettelser; Stort forbedringspotensial i norsk næringsliv, rekrutteringskanaler; Tradisjonelle vs. ”nye” og møtekultur; Hvordan hilse på forretningsforbindelser.