PAMA 15: Kompetansebrist

2600 bedriftsledere og arbeidstakere om den norske kompetansebristen.