PAMA 16: Generasjon Y

2400 bedriftsledere og arbeidstakere om unges holdninger og arbeidsmoral i et marked med lav ledighet, hvorfor antall unge på trygd Norge øker og trenings(press) på arbeidsplassen.