PAMA 17: Ledere og ansattes forventninger til Stortingsvalget 2013 og arbeidslivspolitikken

2100 bedriftsledere og arbeidstakere om Stortingsvalget 2013; hvordan vi stemmer innenfor de ulike bransjene og sektorene, hvilke partier som vil gjøre størst skade for norsk arbeidsliv, hvilke politiske temaområder som engasjerer oss mest, partiledernes popularitet - og viktighet, holdninger til konkrete politiske saker.