PAMA 19: Et portrett av dagens ledere

2300 bedriftsledere og arbeidstakere om myke, norske ledere, Kvinners og menns vei til lederstolen, slik motiverer ledere sine ansatte og den norske drømmesjefen.