PAMA 2: Fødselspermisjon

583 bedrifter om hvordan de håndterer kvinnelige ansattes fravær før, under og etter graviditet, hvilke hensyn som styrer fødselspermisjonspolitikken, og hvilke forventninger arbeidsgiver har til nybakte mødres prestasjon.